poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Dni wolne od zajęć dydaktycznychDni wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z Kalendarzem Szkolnym uchwalonym przez Radę Pedagogiczną w dniu 13.09.2018 r. oraz pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski dni: 29, 30 kwietnia oraz 2 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych; także dni: 6, 7, 8 maja (dni matur pisemnych) również są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W związku z powyższym zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 9 maja br.


Skip to content