poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

III edycja Olimpiady Statystycznej – etap szkolnyIII edycja Olimpiady Statystycznej – etap szkolny

Podejmując współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym oraz Polskim Towarzystwem Statystycznym zaprosiliśmy uczniów naszej szkoły do udziału w III edycji Olimpiady Statystycznej. W dniu 4 grudnia dwunastu uczniów naszej szkoły wzięło udział w etapie szkolnym Olimpiady. Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną o zasięgu ogólnopolskim. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie rozwiązywali w trybie on-line test złożony z pytań i zadań przygotowanych przez Komitet Programowy. Do zawodów okręgowych Komisja Szkolna kwalifikuje maksymalnie trzech uczestników, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. Prawie wszyscy uczniowie osiągnęli wymagany próg punktowy, który jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w etapie okręgowym. Do reprezentowania naszej szkoły w zawodach okręgowych Komisja zakwalifikowała Tomasza Olszowiaka – ucznia klasy IV Technikum Ekonomicznego, Jakuba Winkowskiego – ucznia klasy IV Technikum Mechatronicznego i Mateusza Błacha – ucznia klasy III Technikum Informatycznego. Gratulujemy wszystkim uczestnikom ich wyników, a zwycięzcom szkolnego etapu życzymy dobrych wyników w zawodach okręgowych. Zawody okręgowe odbędą się 9 stycznia 2019 w Łodzi. Szkolna Komisja Konkursu: mgr Urszula Tęcza, mgr Katarzyna Klimas i mgr inż. Marcin Joniak.


Skip to content