poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

II miejsce Karoliny Karszni w konkursie wojewódzkim BHPII miejsce Karoliny Karszni w konkursie wojewódzkim BHP

W dniu 12.04.2017 r. w Łodzi odbył się etap wojewódzki IV KONKURSU WIEDZY NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRACY W BUDOWNICTWIE przeznaczony dla młodzieży kształcącej się w zawodach budowlanych.

Organizatorem konkursu był Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

Zakres wiedzy dotyczył zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych, wykonywania robót rozbiórkowych zawierających azbest, robót drogowych itd.

Do konkursu zakwalifikowano 32 zawodników z 11 szkół województwa łódzkiego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie reprezentowali uczniowie z klasy III i IV Technikum Budowlanego. Uzyskali następującą liczbę punktów:

  1. Karsznia Karolina  III Technikum Budowlane –  25 pkt/30pkt
  2. Łuszkiewicz Sebastian IV Technikum Budowlane – 24 pkt/30pkt
  3. Garyga Michał  IV Technikum Budowlane- 23pkt/30pkt

Karolina zdobywając 25pkt i uczestnicząc w dogrywce zajęła 2 miejsce w konkursie.

Gratulujemy i dziękujemy uczestnikom za aktywny udział w propagowaniu wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

Zachęcamy innych do udziału w konkursach i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach.

Nauczyciele uczący: inż. Paweł Moska, mgr inż. Beata Królikowska.