poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Hej! Ludzie wielkiego serca!Hej! Ludzie wielkiego serca!

„W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od nie spokrewnionego Dawcy.”

Grupa wolontariuszy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica organizuje (po raz drugi) wraz z Fundacją DKMS – DZIEŃ DAWCY SZPIKU.

Podczas pierwszej akcji zgłosiło się 150 osób.

Zapraszamy wszystkich chętnych w przedziale wiekowym 18-55 lat, w piątek 10 października 2014 r., w godzinach 9.00 do 14.00, na salę konferencyjną warsztatów szkolnych. Nie zapomnijcie zabrać dowodu osobistego.

Akcja polegać będzie na przeprowadzeniu wywiadu, pobraniu wymazu z ust. Otrzymasz drogą pocztową kartę potencjalnego dawcy komórek macierzystych. I tylko tyle. Jeśli okaże się, że gdzieś na świecie Twój bliźniak genetyczny potrzebuje Twoich komórek macierzystych- udasz się do odpowiedniej Kliniki (koszty całkowicie ponosi Fundacja).

Przed pobraniem przez 5 dni Dawca przyjmuje czynnik wzrostu G-CSF, aby zwiększyć ilość komórek macierzystych w krwi obwodowej. Jest to substancja produkowana również naturalnie w organizmie człowieka np. w momencie przechodzenia infekcji. Podczas przyjmowania czynnika mogą wystąpić objawy grypopodobne. Komórki pobiera się metodą zwaną aferezą. W dniu pobrania krew Dawcy wyprowadzana jest z jednej ręki, następnie przechodzi przez maszynę, gdzie separowane są komórki macierzyste i wraca do organizmu poprzez drugą rękę.

To tyle w skrócie. Przemyśl, zastanów się i podejmij decyzję. Warto!

Już dzisiaj zapisz w swoim kalendarzu: PIĄTEK 10 PAŹDZIERNIKA – IDĘ NA AKCJĘ „SZPIKOWĄ”.

Pozdrawiamy – wolontariusze ze „Staszica”.

Prezentacja – „I Ty możesz uratować komuś życie!”

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.


Skip to content