poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Happening czytelniczy 2022 r. – „CZYTAMY DLA POKOJU”Happening czytelniczy 2022 r. – „CZYTAMY DLA POKOJU”

W dniu 18 października 2022 r. odbył się HAPPENING CZYTELNICZY, który został zorganizowany z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Tradycyjnie uczestnicy imprezy zebrali się o godzinie 10.00 przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Wszyscy zgromadzeni zostali powitani przez Dyrekcję naszej szkoły, natomiast oficjalnego otwarcia happeningu dokonała Dyrektor Szkoły pani Agnieszka Mazurowska.

Licznym i barwnym korowodem wyruszyliśmy na ulice miasta Wieruszowa. Przemierzając wyznaczoną trasę, promowaliśmy biblioteki i czytelnictwo, głosząc również hasła zachęcające do czytania. Młodzież obdarowywała przechodniów zakładkami do książek.

Happening zakończyliśmy w parku na wieruszowskim Rynku. Zgodnie z tegorocznym hasłem Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych „CZYTAMY DLA POKOJU” uczestnicy happeningu w dowód jedności dla pokoju czytali cytaty i myśli sławnych postaci, które dotyczyły tak ważnej idei.

Swoją obecnością zaszczyciły nas władze powiatu i gminy Wieruszów w osobach Wicestarosty pana Marka Kanickiego i Burmistrza pana Rafała Przybyła, serdecznie dziękujemy za wygospodarowanie dla nas czasu, miłe słowa oraz włączenie się w promocję czytelnictwa.

W happeningu uczestniczyli:

· Przedszkole nr 1 w Wieruszowie

· Przedszkole nr 2 w Wieruszowie

· Przedszkole Zielony Listek w Wieruszowie

· Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

· Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie

· Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

· Zespół Szkolno – Przedszkolny w Galewicach

· Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika w Wieruszowie

· Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

· Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Wieruszowie

· Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

· Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wieruszowie

· Ochotniczy Hufiec Pracy w Wieruszowie

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za zaangażowanie, podjęcie wielu starań, aby impreza była kolorowa, głośna i radosna. Składamy wyrazy wdzięczności wszystkim osobom, które przystąpiły do współpracy podczas organizacji happeningu.

Osobne podziękowania kierujemy dla pań: Mirosławy Żyły, Elżbiety Żłobińskiej i Marty Durys za owocną współpracę przy projekcie, natomiast panu Marcinowi Sobczakowi składamy

wielkie podziękowania za zorganizowanie sprzętu nagłaśniającego i pozytywną energię podczas korowodu.

Dziękujemy pani Henryce Sokołowskiej – Prezes Warsztatów Terapii Zajęciowej za wypożyczenie barwnych stroi.

Dziękujemy mediom lokalnym za przybycie i promowanie happeningu oraz czytelnictwa szerszemu gronu odbiorców.

Dziękujemy młodzieży z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica za ambitne i aktywne podjęcie przydzielonych zadań.

W akcji wzięły udział klasy: 3 Tl, 3 Teh, 2 Te. Natomiast całą oprawę fotograficzną wykonała Julia Makieła z klasy 4 Tip.

Nauczyciele i opiekunowie młodzieży: Joanna Suwara, Ewa Kowalińska, Emilia Brylak-Światłowska, Halina Paluch.

Projekt koordynowali:

Centrum Rozwoju Edukacji Woj. Łódzkiego Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Wieruszowie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

Nauczyciele bibliotekarze
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Stanisława Staszica w Wieruszowie
Halina Paluch, Emilia Brylak-Światłowska


Skip to content