poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Gratulacje dla Anny JędrysiakGratulacje dla Anny Jędrysiak

Uczennica  Anna Jędrysiak z klasy 1 Tekho  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie – została wyróżniona za pracę indywidualną w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta”. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.

Konkurs przeprowadzany  przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Idea Konkursu :

upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego.

aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć.

poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

Uczennica wykonała pracę na temat przyrody oraz atrakcji turystycznych Powiatu Wieruszowskiego i otrzymała dyplom za bardzo dobry wynik.

Nad opracowaniem pracy czuwała mgr Monika Hejman.

Gratulujemy!


Skip to content