poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Goście z budowy w szkoleGoście z budowy w szkole

W dniu 12.02.2020r. odbyło się spotkanie uczniów  klas I, II i III Technikum Budowlanego z przedstawicielami firmy realizującej prace budowlane związane z budową obiektu pasywnego przeznaczonego na cele dydaktyczne dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie.

Firmę wykonawczą GRUPA EKOENERGA SP.zoo z Sierakowice Prawe reprezentowała pani mgr inż. Agata Koszyka – dyrektor projektu oraz kierownik budowy mgr inż. Tomasz Gajek.

Kierownik opowiadał o samym obiekcie od strony technicznej m.in. gabarytach, ilości kondygnacji, konstrukcji, rozwiązaniach materiałowych głównych elementów, zaprezentował dokumentację projektową wykonawczą.

Dla celów dydaktycznych przekazał szkole próbki materiałów i drobne elementy wbudowywane na etapie wykonywania robót fundamentowych i dokumentację w wersji elektronicznej.

Pani inżynier objaśniła realizację obiektu systemem zaprojektuj i wybuduj, istotę budynku pasywnego, opowiedziała o strukturze pracy firmy, którą reprezentuje, realizowanych przedsięwzięciach. Przybliżyła informacje poprzedzające proces budowlany realizowany bezpośrednio na placu budowy, dotyczący powstawaniu dokumentacji projektowej, wymaganych dokumentach niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę, dzienniku budowy, pracach towarzyszących i procedurze przetargowej itd.

Spotkanie to jest początkiem współpracy mającej na celu poszerzenie wiedzy i nabyciu nowych umiejętności przez uczniów.


Skip to content