poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

FAS – płodowy zespół alkoholowyFAS – płodowy zespół alkoholowy

Niezależnie od płci i wieku na szczycie hierarchii wartości młodzież sytuuje: bezpieczeństwo rodziny, dojrzałą miłość, wolność, mądrość i szczęście jako wartości ostateczne oraz kochający, uczciwy, odpowiedzialny jako wartości instrumentalne. Najniżej w hierarchii wartości znalazły się natomiast: życie pełne wrażeń, uznanie społeczne i świat piękna jako wartości ostateczne oraz posłuszny i uzdolniony jako wartości instrumentalne.
Bezpieczeństwo rodziny, dojrzała miłość, wolność, mądrość i szczęście jako wartości ostateczne oraz kochający, uczciwy, odpowiedzialny partner, partnerka.

Styl życia kobiet wpływa na ich potomstwo. Jeżeli kobiety w wieku prokreacyjnym nadużywają alkoholu, palą tytoń czy używają narkotyków (zwłaszcza marihuany), szanse na to, że one same i ich dzieci będą zdrowe i długowieczne, znacznie maleją. Życia bez nadmiaru alkoholu, bez tytoniu i bez narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych , to treść programu „Ars- czyli jak dbać o miłość?” dotyczy problematyki ludzkiej miłości. Wraz z innymi instrumentami wpływu społecznego program ma chronić zdrowie i życie młodych kobiet i ich dzieci (począwszy od okresu prenatalnego).
Miłość wzajemna dwojga ludzi polega na tym, że oboje dbamy o siebie, swoje zdrowie i zdrowie naszych dzieci.
– Spożywanie alkoholu w ciąży może uszkodzić dziecko poprzez rozmaite szkodliwe efekty wywołane alkoholem i produktami jego rozpadu (FAS, FAE), może także spowodować zaniedbywanie dziecka we wczesnych okresach życia.

Czy wiecie, dlaczego nie wolno używać napojów alkoholowych (piwa, wina, wódki i innych), będąc w ciąży lub karmiąc piersią dziecko? Jaka część płodu człowieka,  jaki układ czy organ jest najważniejszy? Mózg, nerwy, układ nerwowy…
Można tutaj powołać się na wiele badań, które ukazują negatywny wpływ alkoholu na organizm dziecka, ale szczególną uwagę kierujemy na układ nerwowy. To najważniejsza i najwrażliwsza struktura całego organizmu człowieka. Mózg (mózgowie), rdzeń kręgowy, autonomiczny układ nerwowy są głównymi koordynatorami wszystkich funkcji fizjologicznych ludzkiego organizmu. Nic dziwnego, że wszelkie uszkodzenia tego układu odbijają się na całości naszego funkcjonowania. W trakcie życia w łonie matki układ ten przechodzi bardzo szybki, skomplikowany, gwałtowny rozwój. Komórki przemieszczają się, aby umieścić się na właściwych pozycjach (tak zwana migracja embrionalna), tworzą się skomplikowane struktury do przetwarzania bodźców. Można to porównać do zestawiania części naszego pokładowego komputera. W filmie z cyklu „Gwiezdne wojny” jest scena, gdy robot protokolarny 3PO zostaje omyłkowo zmontowany odwrotnie, głową do tyłu. Podobne są skutki uszkodzeń układu nerwowego na początku życia człowieka. Mogą rzutować i często rzutują na całe jego przyszłe funkcjonowanie. Wśród takich uszkodzeń wyróżnia się FAS (płodowy zespół alkoholowy, ang. Fetal  Alcohol Syndrome) i jego słabsza forma FAE (częściowe uszkodzenia poalkoholowe). Wyróżnia się tym, że w niektórych społecznościach jest częstszym zaburzeniem niż na przykład znany zespół Downa (trisomia).
A więc co to takiego jest FAS?
FAS jest (między innymi) trwałym uszkodzeniem centralnego  układu nerwowego dziecka przez alkohol etylowy spożywany przez matkę w okresie ciąży i karmienia.  Zakres uszkodzeń jest zróżnicowany, ale zdarza się, że dziecko jest zahamowane w rozwoju w tak znacznym stopniu, że opóźnienie sytuuje je w wieku funkcjonalnie o połowę niższym niż formalny wiek biologiczny. Czyli, ktoś ma dwadzieścia lat, a funkcjonuje jak… dziesięciolatek. Nie zawsze uszkodzenia te są łatwe do wykrycia. Niekiedy trzeba specjalistycznych diagnoz, aby wykryć rzeczywiste źródło stałych trudności, jakie dziecko napotyka w szkole, wśród rówieśników czy w otoczeniu sąsiedzkim. Niewykryty FAS często skutkuje poważnymi kłopotami w adaptacji: ludzie popełniają drastyczne błędy życiowe, często trafiają do więzienia albo wcześniej umierają. Przypomnijmy: płodowy zespół alkoholowy (FAS) i FAE są częstsze niż trisomia (zespół Downa). To najczęstsze uszkodzenia w życiu płodowym i niemowlęcym, któremu ulegają dzieci. W okresie ciąży i karmienia piersią zwracamy szczególną uwagę na to, co spożywamy: nie pijemy żadnych napojów alkoholowych, nie palimy tytoniu i nie używamy innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze), leki stosujemy tylko w ścisłym porozumieniu z lekarzem.
Jeśli chcesz, aby twoje dzieci były w przyszłości bezpieczniejsze i szczęśliwe – wypracuj dziś swój styl życia wolny od substancji psychoaktywnych. Żyj teraz tak, jak chciałbyś, aby w przyszłości żyły Twoje dzieci.
Podsumowując! Zapamiętaj, że:
1. Wpływ alkoholu na ciążę: alkohol to substancja, która z łatwością przedostaje się przez łożysko do płodu. Wpływa on na rozwój płodu, uszkadza mózg i hamuje prawidłowy wzrost dziecka. W przypadku dużych ilości, alkohol w ciąży może doprowadzić do śmierci płodu.
2. Zespół Alkoholowy płodu jest nieuleczalny. Dlatego warto zastanowić się, czy alkohol w ciąży jest naprawdę niezbędny kobiecie. Syndrom FAS na pewno nie pojawi się, jeśli kobieta nie spożywała alkoholu w czasie ciąży.
3.
Oprócz objawów bezpośrednio związanych z uszkodzeniem mózgu dziecka. Zespół Alkoholowy powoduje także pojawienie się tzw. „zaburzeń wtórnych” u dziecka. Są to objawy pośrednio wynikające ze zniszczeń mózgu, są to między innymi: problemy w szkole, trudności ze znalezieniem pracy, ADHD, problemy w pracy, trudności w związkach w innymi ludźmi, uzależnienia, depresja, niedostosowanie społeczne, stosowanie przemocy fizycznej. Wszystkie te zaburzenia wynikają nie ze złej woli dziecka, ale ze zniszczeń i zmian mózgu osoby dotkniętej FAS, szczególnie jeśli zaburzenie nie zostało zdiagnozowane i leczone.
4.
Alkoholowy Zespół Płodowy wywołuje uszkodzenia mózgu, które prowadzą do pojawienia się objawów takich jak: trudności w nauce, słaba pamięć, nadaktywność, niskie IQ, upośledzenie umysłowe, trudności w rozwiązywaniu problemów, zaburzenia uwagi, problemy z myśleniem abstrakcyjnym, problemy z kontrolowaniem impulsywnego zachowania.
Alkoholowego Zespołu Płodowego można bardzo łatwo uniknąć: nie pijąc alkoholu w czasie dziewięciu miesięcy ciąży. To jedna z niewielu chorób wrodzonych dziecka, na którą matka ma całkowity wpływ. Nie odmawiając sobie alkoholu w tym czasie, skazuje dziecko na problemy zdrowotne i psychiczne.

https://www.youtube.com/watch?v=qYqly_EWuwI

https://www.youtube.com/watch?v=neWuz0BKHtM 


Skip to content