poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Etap szkolny XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności BudowlanychEtap szkolny XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Dnia 24.11.2023r. odbył się etap szkolny XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, której organizatorem jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Do konkursu przystąpili uczniowie z klas IV i V Technikum Budowlanego.

Olimpiada obejmowała pytania teoretyczne, w tym testowe oraz zadania otwarte.

Uczniowie, którzy uzyskają najwyższe wyniki w szkolnym konkursie będą reprezentować szkołę w eliminacjach okręgowych w dniu 02.03.2024 r. w Wieluniu.

Najwyższe wyniki w etapie szkolnym uzyskali uczniowie:

  1. Krawczyk Jakub klasa V Technikum Budowlanego 25pkt
  2. Zadka Michał klasa IV Technikum Budowlanego 22pkt
  3. Szczepańska Wiktoria klasa IV Technikum Budowlanego 22pkt
  4. Brylak Aleksandra klasa V Technikum Budowlanego 21,5pkt

Do kolejnego etapu przystąpią uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani przez komisję Okręgową. Tę informację opublikujemy niebawem.

Dlaczego warto brać udział w olimpiadzie?

7.2.   Podstawą prawną uprawnień finalistów i laureatów jest ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010, z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) Na jej podstawie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w ogłaszanym w Biuletynie Informacji Publicznej Komunikacie w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy wykaz olimpiad tematycznych (zawodowych) i turniejów uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego (do 31 października 2027 r. również z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie), nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania. Preferencje laureatów i finalistów Olimpiady w przyjęciu na studia bez postępowania kwalifikacyjnego regulują uchwały senatów szkół wyższych.

Komitet Główny kieruje materiał do dyskusji w sprawie organizacji olimpiady w przyszłości: „Projekt założeń programowo-organizacyjnych OWiUB od roku szkolnego 2024/2025” znajdziecie go pod adresem:

https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/majowy-przewrot

Gratulujemy osiągnięć, czekamy na wyniki kwalifikacji i życzymy powodzenia w następnych etapach oraz wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach i olimpiadach.


Skip to content