poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Etap szkolny Olimpiady StatystycznejEtap szkolny Olimpiady Statystycznej

W dniu 1 grudnia sześciu uczniów naszej szkoły wzięło udział w etapie szkolnym Olimpiady Statystycznej. Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną o zasięgu ogólnopolskim. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie rozwiązywali w trybie on-line test złożony z pytań i zadań przygotowanych przez Komitet Programowy. Do zawodów okręgowych Komisja Szkolna kwalifikuje tych uczestników, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. Wszyscy uczniowie osiągnęli wymagany próg punktowy, który jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w etapie okręgowym. Niestety, regulamin Olimpiady zezwala na reprezentowanie szkoły przez co najwyżej trzech uczniów. Najlepsze wyniki i zarazem prawo do reprezentowania szkoły w zawodach okręgowych OS uzyskali: Mariusz Sokołowski uczeń IV klasy Technikum Mechatronicznego uzyskując 75,4% pkt. Tomasz Olszowiak uczeń III klasy Technikum Ekonomicznego uzyskując 74,8% pkt. Mariusz Myszor uczeń IV klasy Technikum Budowlanego uzyskując 74% pkt . Uzyskane wyniki dają naszym uczniom odpowiednio 10, 11 i 12 miejsce na 135 w klasyfikacji okręgowej. Gratulacje należą się także Karolinie Karszni, Michałowi Jabłońskiemu Krystianowi Morawskiemu uczniom klasy IV Ttb za uzyskanie wyników przekraczających 50% pkt. Zawody  okręgowe odbędą  się 9 stycznia w Łodzi.


Skip to content