poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Etap szkolny olimpiady informatycznejEtap szkolny olimpiady informatycznej

W dniu 4 stycznia 2017 roku odbył się szkolny etap XL edycji Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w grupie informatycznej. Do etapu szkolnego (zawody I stopnia) przystąpiło 17 uczniów z klasy 3 Ti i 4 Ti naszej szkoły. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 50 pytań. Pytania testowe obejmowały cały zakres wiedzy dla technika informatyka, a niektóre pytania wykraczały poza ten zakres.

Najwyższą liczbę punktów, awans do zawodów II stopnia i możliwość reprezentowania naszej szkoły uzyskali:

  1. Patryk Wróbel (klasa 4 technikum informatyczne) – 70 punktów / 100
  2. Piotr Kanclerz (klasa 4 technikum informatyczne) – 64 punkty / 100
  3. Wojciech Bezen (klasa 4 technikum informatyczne) – 58 punktów / 100

Uczniowie reprezentujący szkołę w zawodach II stopnia, które odbędą się 10 lutego w Krakowie musi posiadać wiedzę teoretyczną niezbędną do odpowiedzi na test 50 pytań, wykazać się przygotowaniem do zadań praktycznych i rozległością wiedzy w swojej grupie tematycznej, gdyż uczniowie którzy przeszli do rozgrywek finałowych (zawody III stopnia) odpowiadają ustnie na wybrany zestaw 3 pytań typu przeglądowego wobec jury i publiczności.

Nad przygotowaniem uczniów i przeprowadzeniem etapu szkolnego czuwali nauczyciele informatycznych przedmiotów zawodowych: mgr inż. Marcin Joniak oraz mgr inż. Rafał Kowalczyk.


Skip to content