poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Egzaminy, egzaminy, egzaminy…Egzaminy, egzaminy, egzaminy…

Jedna z największych zmian wprowadzonych przez reformę szkolnictwa zawodowego polega na nowej formule egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Na czym polega największa zmiana w nowej formule egzaminów zawodowych?

Przede wszystkim sprawdzają one wiedzę teoretyczną (część pisemna – test wyboru składający się z 40 pytań) oraz praktyczne umiejętności (część praktyczna – test praktyczny) z zakresu jednej kwalifikacji, a nie jak do tej pory całego zawodu. Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych zdają więc jeden egzamin z jednej kwalifikacji, a uczniowie techników i szkół policealnych z reguły 2-3 egzaminy (z poszczególnych kwalifikacji). Odbywają się one przy tym nie jak dotąd na zakończenie nauki, ale w jej trakcie (w II semestrze klasy 2, 3 lub w I semestrze klasy 4).

Kto może przystąpić do egzaminu zawodowego?

– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe – trakcie nauki;

– osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe;

– osoby dorosłe w trybie egzaminów eksternistycznych.

W dniach 9.06-17.06.2014 r. odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla klas drugich technikum. Uczniowie przystąpili do egzaminów pisemnych i praktycznych w zakresie kwalifikacji:

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.

B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

Łącznie w tej sesji odbyło się dziesięć egzaminów w zawodach technik budownictwa, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik informatyk.


Skip to content