poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Egzamin próbny mechatroników – E.19Egzamin próbny mechatroników – E.19

W dniu 1 grudnia 2017 roku w  technikum Mechatronicznym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St.Staszica w Wieruszowie odbył się egzamin próbny teoretyczny i praktyczny-  dla kwalifikacji E.19. –  „Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych”.

Przygotowane do standaryzacji zadania praktyczne przekazała nam Okręgowa Komisja Egzaminacyjna z Krakowa, wraz z ankietą dla zdającego związaną z opinią  o zadaniu. 

„Choć mechatronika istnieje jako dziedzina nauki dopiero kilkanaście lat, jej rozwiązania towarzyszą nam każdego dnia. Jeśli na co dzień prowadzisz auto, obsługujesz pralkę, kamerę cyfrową czy drukarkę, możesz podziękować mechatronikom, którzy opracowują oraz projektują urządzenia wykorzystując nowoczesne techniki sterowania. Jak zostać mechatronikiem, czym zajmuje się osoba na taki stanowisku i na jakie wynagrodzenie może liczyć?

Jak zostać mechatronikiem?

W Polsce można zdobyć wykształcenie mechatroniczne wybierając technikum zawodowe lub studia na odpowiednim wydziale uczelni technicznych. Pod koniec nauki w technikum mechatronicznym podchodzi się do egzaminu, który potwierdza zdobytą wiedzę i umiejętności. Dalszy etap obejmuje studia na uczelni – najczęściej kierunek mechatronika jest prowadzone na Politechnikach. Po czterech latach studiowania zdobywa się tytuł inżynieria, a po kolejnych dwóch – tytuł magistra inżyniera. Mechatronika jest techniką interdyscyplinarną, która łączy rozwiązania z zakresu mechaniki, elektroniki, nowoczesnego oprogramowania oraz zintegrowanego sterowania. Idealnym kandydatem będzie osoba, dla której zaawansowana wiedza z fizyki i matematyki. Wybierając te studia najlepiej wybrać te przedmioty na poziomie rozszerzonym. Niektórzy mechatronicy zajmują się projektowaniem i testowaniem poszczególnych podzespołów czy całych linii produkcyjnych, dlatego przydadzą się umiejętności z zakresu obsługi specjalistycznych oprogramowań.

Gdzie pracuje mechatronik?

Mechatronik jako specjalista zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i obsługą maszyn, pojedynczych urządzeń lub całych linii produkcyjnych. Wszystko zależy od tego, jako stanowisko wybierze absolwent. Najczęściej są odpowiedzialni za dobór odpowiednich systemów mechatronicznych i poszczególnych elementów, czyli:

  • podzespołów,
  • modułów,
  • wskaźników,
  • połączeń między urządzeniami.

Mechatronik sprawuje nadzór nad zespołami maszyn, potrafi przeprowadzić ich montaż i demontaż. Z drugiej strony specjalista może być również odpowiedzialny za analizę paramentów, opracowywanie procesów technologicznych urządzeń i układów mechatronicznych. Część mechatroników zajmuje się testowaniem prototypów.”


Skip to content