poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Edukacja z ZUSEdukacja z ZUS

14 listopada 2023 roku w naszej szkole uczniowie technikum ekonomicznego z klas: drugich, trzecich i czwartych  uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe Wieruszów II Oddział Łódź – Panią Iwoną Mazurowską.

W trakcie zajęć został przybliżony podział i sposób funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Pani Iwona Mazurowska zapoznała naszych wychowanków z obowiązkami pracodawcy wobec ZUS, przedstawiła rodzaje deklaracji rozliczeniowych i sposób ich wypełniania.  Uporządkowana została także wiedza na temat aktualnie obowiązującego systemu emerytalnego i sposobu naliczania składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Szeroko omówiono terminy i sposoby składania deklaracji rozliczeniowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Uczniowie zapoznali się ze szczegółami w prowadzeniu działalności gospodarczej na preferencyjnych zasadach oraz ogólnych dotyczących „Małego ZUS-u”, „Małego Zus-u Plus”, „Preferencyjnego ZUS-u” oraz „Ulgi na Start”. Specjalista instytucji ZUS Pani Iwona Mazurowska uświadomiła uczniom cel opłacania składek ich warunki, uprawnienia i skutki.

Ideą spotkania było rzetelne przekazanie wiedzy młodym ludziom, którzy za chwilę przystąpią do egzaminów zewnętrznych zawodowych oraz  będą wkraczać na rynek pracy lub sami otwierać działalność gospodarczą. Zapoznani zostali z obowiązkami, prawami i przywilejami jakie ich czekają na rynku pracy.

Słowa wdzięczności oraz uznania za wieloletnią i owocną współpracę kierujemy do kierownika biura terytorialnego ZUS w Wieruszowie Pani Beaty Powolny. Pragniemy również złożyć podziękowania  Pani Iwonie Mazurowskiej za przybycie do naszej placówki oraz ogromne zaangażowanie podczas prowadzenia wykładu dla młodzieży, która została zapoznana z działalnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Opiekunowie spotkania: Wioletta Żywioł i Ewa Kowalińska


Skip to content