poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Dzień Otwarty Online Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuDzień Otwarty Online Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zapraszamy maturzystów, ale także uczniów pozostałych klas o profilu ekonomicznym do udziału w Dniu Otwartym Online Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniu 14 kwietnia 2021 o godzinie 11.30.
Tradycją już jest, że uczniowie  naszej szkoły studiują na tej uczelni, dlatego warto iść w Ich ślady.

Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.
Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest prowadzona na trzech wydziałach oraz w Filii w Jeleniej Górze.
Oferta edukacyjna obejmuje 11 kierunków w języku polskim i 4 programy w języku angielskim, Szkolę Doktorską oraz studia doktoranckie dla obcokrajowców. Dużym powodzeniem cieszą się również: Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Szkoła Giełdowa.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ma bogate i wieloletnie tradycje współpracy z praktyką gospodarczą. Absolwentów uczelni można spotkać prawie we wszystkich firmach produkcyjnych i handlowych, w bankach, izbach i urzędach skarbowych. Zajmują tam często kierownicze stanowiska. Nierzadko też prowadzą z powodzeniem własną działalność gospodarczą. Z dużą łatwością przystosowują się do zmiennych warunków pracy. Wielu absolwentów, również innych uczelni, korzysta z możliwości uzupełnienia wykształcenia na studiach podyplomowych w naszej uczelni.

Zapraszamy na stronę uczelni: 
https://www.facebook.com/uewroc

https://www.facebook.com/watch/?v=796889314559520

https://www.facebook.com/uewroc/videos/448790899511905


Skip to content