poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Dzień Edukacji Narodowej w StaszicuDzień Edukacji Narodowej w Staszicu

O godzinie 11.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica rozpoczęła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Chwilą ciszy upamiętniono zmarłych nauczycieli, zapalono znicze i złożono wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą nauczycieli powiatu wieruszowskiego, zamordowanych podczas II wojny światowej oraz nauczycieli tajnego nauczania. Tablica jest wyrazem szacunku i uznania władz samorządowych i środowiska nauczycieli – dla ludzi, którzy z narażeniem życia krzewili oświatę i miłość do Ojczyzny.

Na sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz emeryci. Życzenia wszystkim pracownikom szkoły złożył starosta wieruszowski Andrzej Szymanek oraz członek zarządu Jerzy Ajtner. Nie zabrakło również życzeń od pracowników wieruszowskiego Hufca OHP. Głos zabrał były dyrektor szkoły Tadeusz Falszewski. Obecni byli również: przewodnicząca Rady Rodziców Monika Józefowska i starszy Cechu Rzemiosł Różnych Marek Trzeciak. Starosta wieruszowski wyróżnił nagrodą za pracę dyrektor szkoły Małgorzatę Nikodem oraz wicedyrektor Alinę Kijak. Dyrektor szkoły przyznała nagrody dla członków grona pedagogicznego. Oto wyróżnieni nauczyciele: Wiesława Ochota, Małgorzata Karkoszka, Renata Piaskowska-Łyjak, Arleta Jach, Agnieszka Mazurowska, Norbert Junke, Monika Hejman, Paweł Moska, Beata Królikowska, Urszula Tęcza, Iwona Kuliga-Kmiecik, Halina Paluch, Krzysztof Gałęza, Danuta Urbaś. Część artystyczną przygotowała nauczycielka języka polskiego Agnieszka Mazurowska, przy współpracy z Norbertem Junke. Rozważania o miłości i ludzkim uśmiechu, które nierozłącznie i od zawsze czynią dobro na świecie, usłyszeliśmy w wykonaniu: Julii Pietrzak, Marty Szymańskiej, Natalii Jaśniak, Karoliny Okoń, Bernarda Dębskiego, Michała Olszowiaka, Jakuba Trafarskiego. Piosenkami uzupełniły całość: Andżelika Pisula i Magdalena Białek.

Podziękowania dla samorządu uczniowskiego, który pod opieką p. Jagody Kołodziej zadbał o uroczysty i sprawny przebieg spotkania. Nie obyło się także bez zwiedzania szkoły i wspominania dawnych szkolnych czasów, ale to już w drugiej części spotkania, przy smacznym posiłku, kawie i herbacie.


Skip to content