poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Dziękujemy za zbiórkę odpadów!Dziękujemy za zbiórkę odpadów!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy angażują się w naszej szkole w  akcję zbierania plastikowych nakrętek i makulatury. Opiekunem akcji jest nauczycielka chemii Iwona Kuliga-Kmiecik.
Fundusze  zarobione na sprzedaży odpadów  przekazywane są na szczytne cele. Tym razem kwotą 220 złotych wsparliśmy terapię Maksymiliana Łebskiego, synka  absolwentów naszej szkoły.
Warto pamiętać, że zdecydowaną większość materiałów, które trafiają na skup surowców wtórnych można przetworzyć i dać im tzw. drugie życie.
Dzięki temu możemy:

  • obniżyć koszty wytwarzania nowych produktów,
  • zmniejszyć ilość opadów zalegających na składowiskach,
  • chronić zasoby naturalne poprzez wykorzystanie surowców wtórnych,
  • obniżyć ilość energii potrzebnej do wyprodukowania nowych dóbr.

Podstawową zasadą dotyczącą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia.
Skup złomu, makulatury i innych surowców wtórnych to istotny element systemu gospodarki odpadami. Oddając różnego rodzaju przedmioty do punktów zbiórek mamy pewność, że ewentualne substancje toksyczne zostaną bezpiecznie odseparowane, a poszczególne elementy poddane procesom odzysku, co pozwoli na otrzymanie jednorodnych i czystych odpadów, które następnie zostaną przekazane do recyklingu. Nie należy zapominać, że poza argumentem ekologicznym, jest to sposób na pozbycie się zbędnych w naszym otoczeniu rzeczy  i jednoczesny sposób na odzyskanie części kosztów poniesionych na ich zakup.

Podziękowania dla uczniów, którzy  napracowali się przy załadunku odpadów.

Byli to uczniowie: Cegiełka Damian, Strzelczyk Damian, Kordas Jakub i Bartłomiej Piluch.


Skip to content