poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Doradztwo zawodowe z p. Markiem ŚwieściakiemDoradztwo zawodowe z p. Markiem Świeściakiem

Serdeczne dziękowania dla p. Marka Świeściaka za przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w klasie III Technikum Ekonomicznego po gimnazjum.
Oto kilka słów na temat prelegenta, zaczerpniętych z Jego strony internetowej www.mrpsycholog.pl:
„Nazywam się Marek Świeściak – jestem psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym. Niedawno otworzyłem w Wieruszowie swój gabinet wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego.
Nauczono mnie, że posiadane talenty i zdolności należy wykorzystywać dla dobra innych, więc chcę swoją wiedzę, doświadczenie oraz kompetencje oferować tym, którzy potrzebują wsparcia. Ukończyłem Psychologię na Uniwersytecie Opolskim, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską pod tytułem: „Zainteresowania zawodowe a role rodzinne i zawody rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych”.
Obecnie kończę studia podyplomowe z Doradztwa Zawodowego oraz Przygotowania Pedagogicznego. Cały czas poszerzam swoje kompetencje w obszarze poradnictwa zawodowego oraz aktualizuję swoją wiedzę z zakresu psychologii rozwoju i pracy.
Jako doradca zawodowy pracowałem przez rok w Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu, gdzie zrealizowałem blisko 200 godzin zajęć na temat poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowanków MOS i MOW oraz osadzonych w zakładach karnych na terenie Dolnego Śląska.
Następnie przez niecałe dwa lata pracowałem jako doradca zawodowy w Biurze Karier Politechniki Wrocławskiej, gdzie przeprowadziłem pół tysiąca indywidualnych konsultacji dla studentów, w trakcie których udzielałem porad nie tylko zawodowych i edukacyjnych, ale również porad z zakresu wsparcia psychologicznego.”


Skip to content