poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Dopalacze – dlaczego nie warto próbować?”„Dopalacze – dlaczego nie warto próbować?”

W poniedziałek 25 marca 2019 r. odbyło się spotkanie klasy 1r1d szkoły branżowej z przedstawicielem wieruszowskiej policji – aspirantem sztabowym Damianem Pawlakiem. Na spotkaniu poruszono  wiele  tematów dotyczących bezpieczeństwa młodych ludzi, problem dopalaczy i alkoholizmu wśród młodzieży oraz przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej. Policjant poinformował uczniów o tym, jakie sankcje grożą w przypadku spożywania alkoholu przez nieletnich, prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu oraz w przypadku posiadania narkotyków. Aspirant Pawlak przypomniał młodzieży, że osoba, która ukończyła 17 lat odpowiada za przestępstwa i wykroczenia jak osoba dorosła. Na spotkaniu została także wyświetlona prezentacja: „Dopalacze – dlaczego nie warto próbować ?”, w której pokazano jakie negatywne skutki zdrowotne i społeczne wiążą się z zażywaniem dopalaczy. Dopalacze to groźne substancje chemiczne, których działanie jest zbliżone do działania narkotyków. Dopalacze to potoczna nazwa dla różnego rodzaju substancji naturalnych lub syntetycznych o działaniu odurzającym, lub pobudzającym. Producenci dopalaczy zazwyczaj nie informują o pełnym składzie chemicznym, zatrucie dopalaczami może prowadzić do ciężkich powikłań zdrowotnych a nawet do śmierci. Spotkanie z policjantem było dla uczniów  ważną lekcją życia, którą zorganizowały w ramach godziny wychowawczej panie Monika Hejman i Wioletta Żywioł.


Skip to content