poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Dni Przedsiębiorczości – „Staszic” 2015Dni Przedsiębiorczości – „Staszic” 2015

W dniach 16–22 listopada 2015 roku po raz ósmy został zorganizowany w Polsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica  w Wieruszowie po raz drugi włączył się do tego fantastycznego przedsięwzięcia, którego celem jest stworzenie środowiska społecznego aktywnie wspierającego przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

Koordynatorem przedsięwzięcia była nauczycielka przedmiotów ekonomicznych: Anna Maciejewska, współorganizatorami także ekonomistki: Karolina Zaleśna i Andrzelina Petalas. Pieczę nad całością sprawowała wicedyrektor ds. wychowawczych Małgorzata Karkoszka.

A tak oto zdają relację z przedsięwzięcia opiekunki poszczególnych spotkań młodzieży z zaproszonymi Gośćmi:

Anna Maciejewska: We wtorek 17 listopada rozpoczęliśmy realizację projektu „Otwarta firma – Biznes przy tablicy”. W tym dniu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z rzecznikiem prasowym II Oddziału w Łodzi – panią Katarzyną Mołas. Celem wykładu było zapoznanie uczniów z tematyką ubezpieczeń społecznych. Pani Rzecznik przybliżyła nam historię ubezpieczeń społecznych w Polsce i w Europie. Następnie zaprezentowała rodzaje ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń. Dowiedzieliśmy się również o zasadach naliczania emerytur, oraz o  obowiązkach osób podejmujących własną działalność wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Karolina Zaleśna: W  drugim dniu spotkań tj. 18 listopada dyrekcja naszej szkoły, nauczyciele oraz uczniowie klas 2 Thho, 2 Tekem, 3 Ttem i 3d  mieli przyjemność gościć dyrektor BZ WBK Joannę Włodarczyk. Tematem spotkania były kredyty gotówkowe i hipoteczne, karty debetowe, konta osobiste oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej i umowa o pracę. W trakcie wykładu został przeprowadzony krótki sprawdzian wiadomości. Pracując w kilkuosobowych grupach uczniowie mieli dokonać porównania co bardziej się opłaca – praca na własny rachunek tj; prowadzenie działalności gospodarczej czy może praca na podstawie umowy o pracę?, kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny? Na koniec najlepsze cztery grupy otrzymały od pani dyrektor BZ WBK słodki upominek. Udział w takim przedsięwzięciu to dla przedsiębiorstwa okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, dla szkoły natomiast możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania dalszej ścieżki edukacyjnej.

Andrzelina Petalas: W ostatnim dniu Tygodnia Przedsiębiorczości tj. 20 listopada zaprosiliśmy do naszej szkoły przedstawiciela Firmy M-line Pana Daniela Szczepaniaka. Firma M-lines półka z o.o. to własność duńskiego przedsiębiorcy, produkująca ekskluzywne meble tapicerowane wyłącznie na bardzo wymagający rynek skandynawski. Prelekcja dotyczyła tematyki „Pracownik i pracodawca”. Pan Daniel w przystępny sposób naświetlił uczniom sytuację przeobrażenia rynku pracodawcy w rynek pracownika. W obecnych czasach absolwent szkoły zawodowej lub technikum, który posiadł praktyczne umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu jest pożądany na rynku pracy. Mało jest dziś pracowników wykwalifikowanych w zawodach takich jak: tapicer, szwaczka, mechanik maszyn, stolarz. Istotne jest, zatem diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego, zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, dostarczenie wiedzy instytucjom szkolnictwa zawodowego i młodzieży wybierającej zawód na temat bieżącej sytuacji i przewidywanych zmian w zakresie wielkości i struktury miejsc pracy na rynku oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników.

Istotnym przekazem dla młodzieży było nakreślenie sytuacji, kiedy to absolwent staje przed przyszłym pracodawcą chcąc podjąć pracę. Prelegent jako pracodawca wskazał na to co jest ważne w procesie rekrutacji pracownika, a mianowicie znajomość firmy, do której idzie na rozmowę, opis stanowiska, na które aplikuje, jak również znajomość swoich mocnych stron i kwalifikacji. Na koniec spotkania wywiązała się dyskusja, młodzież żywo zainteresowana tematyką spotkania zadawała pytania, które nurtują młodzież stojącą u progu kariery zawodowej.

Małgorzata Karkoszka: Uczniowie spotkali się z przedstawicielami gościliśmy przedstawicieli FABRYKI MEBLI „WERSAL” KACZOROWSCY SP. J., która mieści się w miejscowości Jankowy k/Kępna. Fabryka Mebli „Wersal” to produ­cent eksklu­zyw­nych mebli wypoczynkowych, oferujący bogatą ofertę mebli tapicerowanych, na którą składają się trzy kolekcje: Elegance Line, Avan­garde Line, Classic Line.  Siłą oraz znakiem rozpoznawczym jest wzornictwo mebli prezentowane w kolekcji mebli „Elegance Line”. To właśnie dzięki tej kolekcji Fabryka Mebli „Wersal” – zaledwie w ciągu kilku lat – zyskała sobie miano jednego z liderów wśród produ­centów mebli tapicerowanych w Polsce, jak również poza granicami kraju. Miłym zaskoczeniem dla  uczniów i nauczycieli był prezent jaki otrzymaliśmy od naszych prelegentów, przedstawicieli firmy. Jest to piękny, nowoczesny szezlong. Nazwa tego mebla wywodzi się z języka francuskiego – chaise longue – jest to rodzaj kanapy w kształcie wydłużonego fotela. Podparcie nóg umożliwia odpoczynek w pozycji półleżącej. Rozkwit popularności tego mebla datuje się na XVIII i XIX wiek (styl rokoko). Szezlong znalazł swoje miejsce w kawiarence szkolnej i będzie służył uczniom do odpoczynku. Serdecznie dziękujemy Firmie „Wersal” za piękny i wyjątkowo wygodny mebel.
Z nieukrywaną przyjemnością powitaliśmy jako prelegentkę  „Wersalu”  Klaudię Szymanek, absolwentkę naszej szkoły. Z dumą wysłuchaliśmy wygłoszonej przez Nią  prezentacji, zachwyciła nas Jej znajomość rzeczy, komunikatywność, świetna prezencja.

Powodzenia w dalszej pracy!  Klaudii towarzyszyli: menager ds. produkcji Igor Karkoszka i Jarosław Pietrzak, główny technolog i programista. Jako jedni z pierwszych mogliśmy zobaczyć plany rozbudowy firmy.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Gościom Dni Przedsiębiorczości. Dziękujemy za czas poświęcony młodym ludziom, za przekazaną wiedzę i praktyczne wskazówki dotyczące rynku pracy.  


Skip to content