poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Discover Canada – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o KanadzieDiscover Canada – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych – jest corocznym projektem edukacyjnym, wspólną inicjatywą kierunku Filologia Angielska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (UŚ) oraz I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Zespole Szkół nr 1 w Żorach (ILO).

Celem Konkursu Wiedzy o Kanadzie jest nie tylko doskonalenie umiejętności językowych uczniów, lecz przede wszystkim poszerzanie ich horyzontów kulturowych poprzez zachęcanie do studiowania kanadyjskiej kultury, historii, geografii i polityki w kontekście szeroko rozumianej problematyki różnorodności. W związku z rosnącą wielokulturowością Europy kanadyjska polityka wielokulturowości może służyć jako wzór do rozwiązywania potencjalnych europejskich problemów społecznych.

Patronat

Corocznie patronat nad Konkursem obejmują: Minister Edukacji Narodowej, Ambasador Kanady w Polsce, Konsulat Polski w Toronto, Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Kurator Oświaty w Katowicach oraz Prezydent Miasta Żory, który również funduje główne nagrody pieniężne dla laureatów.

Nagrody

I miejsce: 3000 zł  + indeks na Filologię Angielską UŚ

II miejsce: 2000 zł  + indeks na Filologię Angielską UŚ

III miejsce: 1000 zł + indeks na Filologię Angielską UŚ

IV miejsce: indeks na Filologię Angielską UŚ

V miejsce: indeks na Filologię Angielską UŚ

VI miejsce: Dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe

Terminarz

11.10.2021- 14.11.2021
Trzy etapowa rejestracja nauczycieli i uczniów do konkursu w następującej kolejności:

11.10.2021-24.10.2021 – rejestracja nauczycieli do konkursu
25.10.2021-07.11.2021 – rejestracja uczniów do konkursu
08.11.2021-14.11.2021 – weryfikacja listy zapisanych uczniów przez nauczycieli

23.11.2021
I etap konkursu (szkolny odbywający się online w szkołach pod nadzorem nauczyciela)

7.12.2021
Ogłoszenie wyników i listy półfinalistów oraz publikacja zakresu materiału do II etapu

22.02.2022
II etap konkursu

01.03.2022
Ogłoszenie wyników II etapu i listy finalistów (zakres materiału do III etapu)

07-08.04.2022
Finał

 Zakres materiału do konkursu dla każdego etapu znajdują się na stronie:

I Etap – OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O KANADZIE (us.edu.pl)

Zgłoszenie do konkursu proszę skierować do nauczyciela j. angielskiego.


Skip to content