poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Dbajmy o nasze bezpieczeństwo!Dbajmy o nasze bezpieczeństwo!

10 maja 2019 roku miało miejsce tragiczne zdarzenie na terenie jednej z wawerskich szkół podstawowych. Na korytarzu szkolnym doszło do awantury między dwójką młodych ludzi, jeden z nich zaatakował ostrym narzędziem, wskutek czego druga osoba nie żyje.
Zadziała się okropna rzecz, wielka trauma dla rodziny i społeczności szkolnej.
W takich chwilach zapewne wielu z nas, z naszej społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica – przeżywa chwilę refleksji.
W anonimowych ankietach przeprowadzanych co roku uczniowie wypowiadają się na temat poczucia bezpieczeństwa w naszej szkole. Za każdym razem okazuje się, że około 95 % uczniów czuje się bezpiecznie. Chodzi tu o bezpieczeństwo na korytarzu, w klasie, w codziennym obcowaniu z grupą rówieśniczą i z nauczycielami, pracownikami szkoły.
Bezpieczeństwo w szkole zależy od nas wszystkich: nauczycieli, którzy wychowują w duchu poszanowania drugiego człowieka, uczą jak zachowywać się w sytuacji kryzysowej, dają oparcie w trudnej sytuacji, czuwają nad spójnością klasy.
Drodzy Uczniowie!
Wasz udział w tym, aby szkoła była bezpieczna jest niezaprzeczalny.
Nie możecie obojętnie przechodzić obok tego, że ktoś w Waszym otoczeniu jest krzywdzony, że dzieją się rzeczy niedobre w kwestii narkotyków, dopalaczy, alkoholu.
Wspólnie z Waszymi dorosłymi opiekunami w szkole możecie zapobiec tragedii i nieszczęściu.
Drogi Wychowawco, Nauczycielu!
 Stwórz w swojej klasie taką atmosferę zaufania i przystępności, aby uczeń, uczniowie – mieli poczucie Twojego wsparcia i zgłoszą się do Ciebie jako osoby, która pomoże, doradzi  w rozwiązaniu problemu.
Drogi Rodzicu!
Zgodnie z zaleceniem  otrzymanym od Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu –  na temat  wzmocnienia współpracy między szkołą a rodzicami – Dyrektor szkoły  udostępnia adres mailowy, tzw. „Anonimową skrzynkę”, na który można  nadsyłać informacje o zaniepokojeniu zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły:

skrzynkastaszic@zsp.wieruszow.pl

Do dyspozycji uczniów, wychowawców, rodziców jest wicedyrektor ds. wychowawczych i pedagog szkolny. W każdej chwili możecie skorzystać z pomocy psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Poradnia mieści się w drugim budynku szkolnym, potocznie nazywanym „warsztatami szkolnymi” czyli Pracowni Zajęć Praktycznych (wejście z lewej strony budynku).

PAMIĘTAJMY TAKŻE, ŻE:
Cyberprzemoc to zjawisko karalne,  jej najczęściej występujące formy to między innymi:
– rejestrowanie filmów i robienie zdjęć wbrew czyjejś woli;
– publikowanie cudzych zdjęć i filmów bez zgody;
– rozsyłanie fałszywych informacji, które mają za zadanie skompromitować bądź zawstydzić daną osobę;
– nękanie, ośmieszanie, poniżanie czy wręcz prześladowanie za pomocą Internetu lub telefonu komórkowego;
– stosowanie mowy nienawiści wobec konkretnej osoby lub grupy;
– straszenie, szantażowanie, grożenie;
– włamywanie się na cudze konto poczty internetowej, profilu społecznościowego itp.;
– podszywanie się pod inną osobę (kradzież tożsamości internetowej, podszywanie się na przykład pod dziecko itp.);
– pisanie obraźliwych komentarzy na portalach społecznościowych, forach, blogach itp.;
– tworzenie obrażających kogoś treści internetowych.
Brutalność i nienawiść nie może rządzić naszym światem.
Bądźmy dla siebie mili i starajmy się rozumieć problemy drugiego człowieka.
Nie zamykajmy się tylko w świecie wirtualnym, bo jest to droga donikąd.
Prosimy uczniów, rodziców i nauczycieli o wysłuchanie dwóch audiobooków.
Pierwszy z nich mówi o odpowiedzialności karnej w sytuacji cyberprzemocy, oszustw internetowych i ochrony wizerunku osobistego.
V OSTROŻNIE Z… – 1. Surfowanie w sieci (mp3)
Drugi audiobook zawiera informacje o odpowiedzialności osób poniżej osiemnastego roku życia.
V OSTROŻNIE Z… – 2. Odpowiedzialność poniżej 18 roku życia (mp3)

Gdzie można także szukać pomocy ?
Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie
ul. Kępińska 53, telefon: 62 78 40 017, e-mail: moptuiw@gmail.com
Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 20:00

116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci,
800 12 12 12  Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Punkt Interwencji Kryzysowej działa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieruszowie, kontakt: ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów
telefon: (62) 78 – 42 – 320 pcpr_wieruszow@interia.pl  wieruszow.pcpr.info

Do współpracy zaprasza www.anonimowinarkomani.org , spotkania – mitingi Kępno- Grupa NA Czysto, Mianowice 3d, poniedziałek 19.30 – 20.30.

Dokumenty szkoły

Procedury postępowania w przypadku wypadku ucznia (pdf)

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (pdf)

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (pdf)

Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją (pdf)


Skip to content