poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Cykl warsztatów edukacyjnych pt. „MŁODZIEŻ Z PRAWEM NA CZ@SIE – edukacja młodych konsumentów”Cykl warsztatów edukacyjnych pt. „MŁODZIEŻ Z PRAWEM NA CZ@SIE – edukacja młodych konsumentów”

Dnia 16 grudnia 2022 roku w naszej szkole przeprowadzono cykl warsztatów edukacyjnych pt. „MŁODZIEŻ Z PRAWEM NA CZ@SIE – edukacja młodych konsumentów”.

Zajęcia dla młodzieży poprowadził wykładowca z fundacji LexCultura a całe przedsięwzięcie zrealizowano dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Młodzież z klas 2 Ttb, 1w, 1 Th, 1 Tlh, 1r, 3 Ti2, 3 Ti1 oraz 2 Tl uczestniczyła w spotkaniach, których głównym celem było poszerzenie ich wiedzy z zakresu praw konsumentów, obowiązków, które przedsiębiorcy mają w stosunku do klientów oraz zagrożeń i pułapek stosowanych przez nieuczciwych sprzedawców w Internecie.

Uczniowie poznali definicję takich pojęć jak dropshipping, reklamacja, zdolność do czynności prawnych oraz konsument i przedsiębiorca. Bazując na zdobytej wiedzy, starali się samodzielnie zidentyfikować pułapki dotyczące tematów poruszanych na zajęciach – wspólnie z wykładowcą zapoznali się także z platformą konsument.edu.pl.


Skip to content