poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Pokój pedagogów


Zajęcia profilaktyczne – podsumowanieZajęcia profilaktyczne – podsumowanie
29 maja 2023r w Naszej szkole odbył się III i ostatni cykl spotkań z terapeutą uzależnień panem Dariuszem Soborczykiem z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie. W bieżącym roku szkolnym zajęciami z zakresu profilaktyki uzależnień zostały objęte klasy pierwsze, w sumie odbyło się dziewięć…
| Czytaj więcej

PODSUMOWANIE PROJEKTÓW – „ASR, czyli jak dbać o miłość”, „Znamię? Znam je!”, „Podstępne WZW”PODSUMOWANIE PROJEKTÓW – „ASR, czyli jak dbać o miłość”, „Znamię? Znam je!”, „Podstępne WZW”
Nasza szkoła zrealizowała następujące projekty w roku szkolnym 2022/2023 -Program edukacyjny  pt. ,, ARS, czyli jak dbać o miłość. ” Zajęcia dotyczyły profilaktyki uzależnień od różnych substancji psychoaktywnych, oraz tego, jak wpływają one na ludzką miłość i relacje, a także jakie niosą zagrożenia i skutki. Cele, które…
| Czytaj więcej

Młodzież naszej szkoły z wizytą na KomendzieMłodzież naszej szkoły z wizytą na Komendzie
W dniu 22 maja pedagog specjalny Aleksandra Skotarska w porozumieniu z Aspirantem Piotrem Siemickim, i z pomocą pedagoga szkolnego Izabeli Machoń- Brody zorganizowali wyjście dla uczniów naszej szkoły na Komendę Powiatową Policji w Wieruszowie. Uczniowie podczas wizyty uczestniczyli w wykładach na auli dotyczących specyfiki zawodu policjanta, brali…
| Czytaj więcej

KWIECIEŃ – MIESIĄCEM AUTYZMUKWIECIEŃ – MIESIĄCEM AUTYZMU
Corocznie, 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Święto zostało ustanowione w 2007 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Kataru, by zwrócić uwagę na dyskryminację i izolację ludzi dotkniętych autyzmem.  Głównym celem obchodów  jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym schorzeniem.…
| Czytaj więcej

Siecioholizm i fonoholizm u dzieci i młodzieży. E-uzależnienia oraz higiena cyfrowaSiecioholizm i fonoholizm u dzieci i młodzieży. E-uzależnienia oraz higiena cyfrowa
Pandemia koronawirusa spowodowała, że podstawowymi narzędziami pracy i nauki dla wielu stały się komputer, tablet i smartfon. Przez pewien czas było to nawet nasze jedyne „okno na świat” i sposób na kontakt z innymi osobami, przyjaciółmi czy rówieśnikami. Długotrwała izolacja i zamknięcie w domach, stres, ograniczenia, niepewność i lęk spowodowały, że większość…
| Czytaj więcej

PPRACA PEDAGOGA SPECJALNEGO Z UCZNIEM ZDOLNYMPPRACA PEDAGOGA SPECJALNEGO Z UCZNIEM ZDOLNYM
Praca pedagoga specjalnego nie opiera się wyłącznie na zajęciach rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. To także wspieranie nauczycieli, rodziców oraz uczniów z napotkanymi na drodze problemami o różnym podłożu, pomoc w rozwiązywaniu niepowodzeń szkolnych, różnego rodzaju podejmowane działania o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym i profilaktycznym. Oprócz…
| Czytaj więcej

„ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień„ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień
Rozmowy z młodzieżą o alkoholu czy narkotykach oraz przekonanie, że picie alkoholu czy palenie papierosów może negatywnie wpływać na zdrowie nie tylko ich, ale również na zdrowie ich dzieci, o których jeszcze nawet nie myślą z pewnością nie należą do tych najłatwiejszych tematów. Szanowni Rodzice oraz Drodzy Uczniowie, w związku z powyższym, chcielibyśmy poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do Programu…
| Czytaj więcej

UDZIAŁ W SPOTKANIU GRUPY ANONIMOWYCH NARKOMANÓWUDZIAŁ W SPOTKANIU GRUPY ANONIMOWYCH NARKOMANÓW
W dniu dzisiejszym pedagog Izabela Machoń-Broda i pedagog specjalny Aleksandra Skotarska uczestniczyły w spotkaniu grupy Anonimowych Narkomanów „Na Czysto” z Kępna. Spotkanie zorganizowano dla specjalistów z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego pracujących w placówkach oświatowych, pracowników Pomocy Społecznej oraz Służb Mundurowych. Spotkanie miało na celu propagować zasady działania…
| Czytaj więcej
Skip to content