poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Budowlanka przy pracy na świeżym powietrzu”„Budowlanka przy pracy na świeżym powietrzu”

W dniach 26,27.09.2018r. i 3.10.2018r. uczniowie z klasy I, II, III i IV Technikum Budowlanego: wykonywali prace na rzecz szkoły wnosząc już kolejny wkład w poprawę jej funkcjonalności, wizerunku i bezpieczeństwa.

Uczniowie wykonali chodnik ze schodami terenowymi łączący teren warsztatów szkolnych z terenem budynku głównego szkoły.

Pierwszego dnia po pracach pomiarowych uczniowie rozpoczęli prace ziemne związane z korytowaniem pod kostkę, a następnie rozpoczęli montaż obrzeży trawnikowych na ławach betonowych. W drugiej kolejności została wykonana podbudowa z pospółki.

Równocześnie rozpoczęto prace przy podmurówce ogrodzenia od strony ul. Waryńskiego.

Następnego dnia uczniowie, na warstwie podsypki z cementem układali kostkę betonową z uzupełnieniem szczelin piaskiem.

Ostatniego dnia prac wykonane zostały ograniczniki z kostki, ułożono geowłókninę ogrodową i rozplanowano kruszywo ozdobne przy chodniku. Młodzież pomalowała również nowo zamontowaną furtkę.

Kolejny już raz uczniowie angażują się w prace na terenie szkoły, a przy tym zyskują doświadczenie.

Podczas wykonywania prac otrzymaliśmy wsparcie sprzętowe od PZD w postaci zagęszczarki. Na nawierzchni drogi wewnętrznej przez pracowników PZD wymalowane zostały pasy – przejście dla pieszych poprawiające bezpieczeństwo osób pieszych poruszających się po terenie przeznaczonym również dla ruchu kołowego.


Skip to content