poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Budowa przy ul. KordeckiegoBudowa przy ul. Kordeckiego

W dniu 15 marca 2022r. klasa 2Tb i 3Tbg oraz w dniu 16 marca 2022r. klasa 3Tbp Technikum Budowlanego uczestniczyli w wycieczce na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kordeckiego w Wieruszowie. Wykonawcą robót jest firma Zakład Usługowo-Budowlany Alina Malik z Pieczysk.

Budowa jest w początkowej fazie realizacji. Na widocznym miejscu, tutaj na ogrodzeniu, zgodnie z przepisami, umieszczone zostały – tablica informacyjna budowy oraz plan BIOZ.

Na placu budowy wykonane zostały roboty ziemne, deskowania podziemnych części obiektu – fundamentów wraz ze zbrojeniem. Wokół widoczne są ławy drutowe wyznaczające obrys (przebieg) fundamentów. Po drugiej stronie ulicy zorganizowano drugą część zagospodarowania placu budowy z miejscem na składowisko materiałów oraz część socjalną.

Przeszliśmy następnie przez osiedle domów jedno – i wielorodzinnych omawiając zagospodarowanie oraz rodzaje obiektów, w zależności od położenia na działce. Później udaliśmy się na budowę obiektu przemysłowego. Powstaje tam hala w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej. Wykonany został montaż stóp fundamentowych, słupów i dźwigarów dachowych oraz rozpoczęto montaż ścian. Uczniowie widzieli sposób połączenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych wzajemnie ze sobą. Na elementach znajdowały się karty produktów, z których można było odczytać ważne informacje np. klasę betonu zastosowaną do wykonania prefabrykatów.

Będziemy systematycznie wracać na te place budowy i obserwować postęp robót.


Skip to content