poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Bóbr w StaszicuBóbr w Staszicu

W dniu 9 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbył się Międzynarodowy Konkurs Bóbr z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Pytania testowe w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywiście matematyka. Niektóre pytania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Pytania często związane są również z kulturą i językiem. Wiele pytań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnością algorytmicznego myślenia. Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera na oprogramowaniu konkursowym. Test składa się z kilkudziesięciu zadań. Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero w momencie rozpoczęcia zawodów i rozwiązuje zadania samodzielnie. Dodatkową trudnością w konkursie są punkty ujemne za błędnie rozwiązane zadanie.

W konkursie wzięło udział 17 uczniów naszej szkoła. Są to: z klasy 1 Ti Hubert Głowinkowski, Piotr Kacyna; z klasy 2 Ti Natalia Piwowar, Dominik Cegiełka, Kamil Zarych, Kamil Gwiazda; z klasy 3 Ti Patryk Wróbel, Joachim Winkowski, Konrad Długaszewski, Przemysław Śliwka, Piotr Kanclerz i z klasy 4 Tei Bernard Dębski, Maciej Markiewicz, Kamil Witak, Mateusz Kacała, Kamil Pichlak i Rafał Kuś.

Wyniki konkursu poznamy w ciągu miesiąca.

Opiekunowie konkursu: mgr inż. Rafał Kowalczyk i mgr inż. Marcin Joniak.


Skip to content