poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Bóbr informatycznyBóbr informatyczny

W dniu 5 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbył się Międzynarodowy Konkurs Bóbr z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Pytania testowe w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywiście matematyka. Niektóre pytania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Pytania często związane są również z kulturą i językiem. Wiele pytań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnością algorytmicznego myślenia. Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera na oprogramowaniu konkursowym. Test składa się z kilkudziesięciu zadań. Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero w momencie rozpoczęcia zawodów i rozwiązuje zadania samodzielnie. Dodatkową trudnością w konkursie są punkty ujemne za błędnie rozwiązane zadanie.

W konkursie brało udział 20 uczniów naszej szkoły. Są to:

 • Wojciech Bezen – 2 Ti
 • Dominik Cegiełka – 1 Ti
 • Adam Dąbek – 2 Ti
 • Bernard Dębski – 3 Tei
 • Konrad Długaszewski – 2 Ti
 • Tomasz Gabas – 3 Tei
 • Mateusz Kacała – 3 Tei
 • Piotr Kanclerz – 2 Ti
 • Rafał Kuś – 3 Tei
 • Maciej Markiewicz – 3 Tei
 • Daniel Okoń – 2 Ti
 • Kamil Pichlak – 3 Tei
 • Natalia Piwowar – 1 Ti
 • Mateusz Puchalski – 3 Tei
 • Przemysław Śliwka – 2 Ti
 • Joachim Winkowski – 2 Ti
 • Kamil Witak – 3 Tei
 • Patryk Wróbel – 2 Ti
 • Tomasz Zakrzewski – 3 Tei
 • Adrian Zuckerberg – 2 Ti

Wyniki konkursu poznamy w ciągu miesiąca.

Opiekunowie konkursu: mgr inż. Rafał Kowalczyk, mgr inż. Marcin Joniak.


Skip to content