poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„BHP w moim zawodzie”„BHP w moim zawodzie”

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2021 przypada 28 kwietnia.
Bezpieczeństwo pracy,  polega na zapobieganiu wypadkom lub innym sytuacjom, które mogłyby być szkodliwe dla zdrowia. W tym celu należy zwrócić szczególną uwagę na takie obszary jak: zadania i obowiązki pracowników, identyfikacja ryzyka, eksploatacja i konserwacja maszyn i urządzeń, zarządzanie zmianami, planowanie sytuacji awaryjnych, przeglądy wewnętrzne i analiza wypadków.

Równie ważne jest przestrzeganie kilku podanych niżej zasad:
– opracowanie programu organizacji bezpiecznej pracy,  
– wyeliminowanie przestojów w czasie pracy,
– usprawnienie transportu między stanowiskami,
– odpowiednie zorganizowanie obsługi eksploatacyjnej stanowisk,
– zoptymalizowanie wykorzystania czasu pracy,
– dążenie do jak najmniejszej uciążliwości pracy zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
– dążenie do jak najlepszego wykorzystania środków ochrony osobistej. 
Te bardzo ważne zasady przynależą się każdemu kierunkowi kształcenia zawodowego w naszej szkole.

Dla urozmaicenia i lepszego przyswojenia sobie wiedzy  z BHP – uczniowie wraz z nauczycielką Karoliną Krawczyk-Borowiec podeszli do tematu praktycznie:
– podjęli wyzwanie artystyczne i przygotowali prace, które ocenione zostały w konkursie: „BHP w moim zawodzie”.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją pdf:
BHP w moim zawodzie (pdf)


Skip to content