poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Bezpieczne spotkanie z PIPBezpieczne spotkanie z PIP

W dniu 19 lutego 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi / Oddział w Sieradzu inspektorem pracy panem Januszem Orzechowskim.

Uczestniczyli w nim uczniowie z klas I, III i IV Technikum Budowlanego oraz IV Technikum Hotelarskiego. Przyszli absolwenci zapoznali się ze szczegółami dotyczącymi przepisów prawa pracy, gdyż niebawem podejmę pierwszą w swoim życiu pracę. Podczas pierwszej części prezentacji poruszone były zagadnienia związane m.in. z umowami o pracę, urlopami, wypowiedzeniami itp. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie klasy IV Technikum Hotelarskiego wraz z opiekunem Panią Moniką Hejman i zapoznali się z zasadami bhp w pracy technika hotelarstwa, zarówno dotyczące obsługi hotelowej, jak i sfery gastronomicznej. Dla uczniów Technikum Budowlanego natomiast przybliżone zostały tematy bhp podczas wykonywania robót ziemnych oraz pracy na wysokości.

Uczniowie otrzymali ulotki dotyczące bhp, oglądali zdjęcia wykonane podczas kontroli na placach budowy, niektóre bardzo drastyczne lecz może bardziej uświadamiające skutki lekkomyślności, niewiedzy, braku wyobraźni i nieprzestrzegania zasad bhp. Chętni mogli uczestniczyć w konkursie z nagrodami. Odważnymi i pilnie słuchającymi wykładu okazali się: Małgorzata Porańska i Michał Jagieła z III Tb, uczniowie ci otrzymali nagrody w postaci koszulki, kubka oraz breloki.

Nadal będziemy kontynuować te ciekawe, cykliczne spotkania z przedstawicielem PIP, które pozwalają na zwiększenie świadomości młodzieży na temat. bhp i lepsze poznanie tych zagadnień, a w przyszłości zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz współpracownikom.


Skip to content