poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

Klasa I Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego spotkała się z asp.sztab. Damianem Pawlakiem z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.

Podczas spotkania rozmawiano o profilaktyce uzależnień oraz zapobieganiu i zwalczaniu demoralizacji wśród młodzieży. Bezpieczeństwo w szkole, odpowiedzialność karna za czyny niedozwolone,  procedury postępowania w  sytuacjach zagrożenia  zdrowia i życia a przede wszystkim kultura wzajemnych relacji międzyludzkich, uczniowskich  – to tematy zawsze godne omówienia.

Szanujmy się na wzajem, postępujmy zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo.

Spotkanie zorganizowała wychowawczyni MiraldaWypych-Kozłowska.