poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Bezpieczeństwo w ruchu drogowymBezpieczeństwo w ruchu drogowym

Dnia 29 stycznia 2020 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas 3 Ti oraz 3 Ttb z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie asp. sztab. Damianem Pawlakiem i Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie, podinspektorem Adamem Stochniałek. Głównymi tematami spotkania były bezpieczeństwo w ruchu publicznym oraz zalety pracy w formacjach mundurowych a także zasady naboru i  proces postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

Funkcjonariusze wskazali uczniom, wśród których jest wielu świeżo upieczonych kierowców, główne przyczyny i skutki wypadków drogowych w oparciu o przeprowadzone analizy. Jako najczęściej występujące czynniki wypadków drogowych policjanci wskazali brawurę, lekkomyślność oraz kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości. W trakcie spotkania omówiono również konsekwencje prawne wymienionych zachowań. Policjanci przypomnieli także zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wspomnieli między innymi o konieczności używania elementów odblaskowych, nie tylko poza terenem zabudowanym, szczególnie teraz, kiedy szare dni szybko przechodzą w ciemne noce, a piesi w takich warunkach mogą być gorzej widoczni przez kierowców.

Kolejnym, równie ciekawym tematem poruszonym podczas spotkania była praca w policji. Funkcjonariusze opowiedzieli o tym, jak wygląda ich codzienna służba, szczegółowo omówili również zasady naboru oraz proces postępowania kwalifikacyjnego do pracy w Policji. Kryteria, jakie musi spełniać kandydat na policjanta nie należą do najłatwiejszych, jednakże coraz większe zarobki, lepsze warunki socjalne oraz prestiż i urok munduru sprawiają, że praca w policji jest coraz bardziej atrakcyjna i kusząca dla młodych ludzi, którzy już wkrótce staną przed koniecznością wyboru dalszej drogi życiowej.

W imieniu dyrekcji szkoły i młodzieży dziękujemy za interesujące spotkanie.