poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Bezpieczeństwo najważniejsze!Bezpieczeństwo najważniejsze!

Oto relacja ze spotkania uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica  z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.

Tekst cytowany z relacji ze spotkania – zamieszczonej przez funkcjonariuszy na:

http://www.tugazeta.pl/1,przyszli-policjanci,37607.html

„Okres jesienno-zimowy to szybko zapadający zmrok, zmienne warunki atmosferyczne i ograniczona widoczność. Wszystko to powoduje, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, w szczególności piesi, są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. 
O ważnej roli elementów odblaskowych w ruchu drogowym, oraz o tym jak zostać policjantem, podczas spotkania dowiedzieli uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. 
4 grudnia policjanci z wieruszowskiej komendy Policji spotkali się z młodzieżą w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Podczas spotkania policjant przekazał informacje na temat naboru do służby w Policji, wymogów formalnych oraz postępowaniu kwalifikacyjnym. Przekazał również, że noszenie munduru zobowiązuje, ale daje też mnóstwo satysfakcji z niesienia pomocy innym. 
Ponadto młodzież z zaciekawieniem wysłuchała informacji na temat problematyki środków odurzających między innymi tzw. „dopalaczy”, oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ważnej roli elementów odblaskowych dających bezpieczeństwo pieszym. Nie zabrakło również tematów związanych z odpowiedzialnością prawną za wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali odblaskowe kamizelki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.”

Dziękujemy za spotkanie.


Skip to content