poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Bądźmy odpowiedzialni! Zapobiegajmy tragediom!Bądźmy odpowiedzialni! Zapobiegajmy tragediom!

Będąc świadkiem bezmyślnego wypalania traw, łąk przez inne osoby nie pozostańmy bezczynni. Każdy pożar tego typu może przenieść się na inne obiekty, zagrażając także ludziom. Wypalanie przydrożnych rowów jest również niebezpieczne, ponieważ zadymienie ogranicza widoczność dla uczestników ruchu i może doprowadzić do wypadku.

Korzyści wywołane wypaleniem traw są pozorne, a tak naprawdę skutki są zupełnie odwrotne. Służby ratownicze w momencie gaszenia takich pożarów mogą być o wiele bardziej potrzebne w innym miejscu, w takim, w którym zagrożone będzie życie ludzkie.


Skip to content