poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów


POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ZSP IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIEPOMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ZSP IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do zapoznania się z prowadzonymi działaniami w naszej pracy. W przypadku gorszego samopoczucia utrzymującego się dłuższy czas, poczucia braku zrozumienia, bezradności związanej z trudnościami na różnym podłożu, oferujemy Wam pomoc specjalistów i zaangażowanie w każdy napotkany problem. Jesteśmy dla Was dostępni od poniedziałku…
| Czytaj więcej

Spotkanie klasy 1d z aspirant Anną StępieńSpotkanie klasy 1d z aspirant Anną Stępień
W dniu 18 października, w porozumieniu z KPP w Wieruszowie, odbyły się kolejne zajęcia z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa dla uczniów. Na spotkaniu aspirant Anna Stępień prowadziła rozmowę z uczniami na temat przemocy i szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych oraz poinformowała o konsekwencjach płynących z łamania zasad obowiązujących w Statucie. W spotkaniu wzięła udział…
| Czytaj więcej

10 października – ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO10 października – ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego jest międzynarodowym dniem globalnej edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, zwiększania świadomości i wspierania walki ze stygmatyzacją społeczną. To także dzień, w którym możesz dać znać innym, że nie można bać się prosić o pomoc. Głównym celem obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest podniesienie…
| Czytaj więcej

Spotkanie z rzecznikiem prasowym KPP w WieruszowieSpotkanie z rzecznikiem prasowym KPP w Wieruszowie
W dniu 25 września 2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbyło się spotkanie z rzecznikiem prasowym KPP w Wieruszowie. W czasie rozmowy z uczniami Pan aspirant Piotr Siemicki promował możliwość wstąpienia w szeregi Policji. W spotkaniu wzięły udział klasy V Ttp, oraz V Tlp. Dziękujemy za wizytę.…
| Czytaj więcej

Szkodliwości palenia tytoniu i papierosów elektrycznych – warsztaty profilaktyczneSzkodliwości palenia tytoniu i papierosów elektrycznych – warsztaty profilaktyczne
W dniu 19 września w ramach działań profilaktyczno-wychowawczych uczniowie klas I naszej szkoły uczestniczyli w zorganizowanych warsztatach profilaktycznych dotyczących szkodliwości palenia tytoniu. Zajęcia prowadziła Pani Anna Smolis z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie. Celem zajęć było budowanie świadomości wśród młodzieży dotyczącej konsekwencji płynących z palenia…
| Czytaj więcej

PODSUMOWANIE PROJEKTÓW – „ASR, czyli jak dbać o miłość”, „Znamię? Znam je!”, „Podstępne WZW”PODSUMOWANIE PROJEKTÓW – „ASR, czyli jak dbać o miłość”, „Znamię? Znam je!”, „Podstępne WZW”
Nasza szkoła zrealizowała następujące projekty w roku szkolnym 2022/2023 -Program edukacyjny  pt. ,, ARS, czyli jak dbać o miłość. ” Zajęcia dotyczyły profilaktyki uzależnień od różnych substancji psychoaktywnych, oraz tego, jak wpływają one na ludzką miłość i relacje, a także jakie niosą zagrożenia i skutki. Cele, które…
| Czytaj więcej

Młodzież naszej szkoły z wizytą na KomendzieMłodzież naszej szkoły z wizytą na Komendzie
W dniu 22 maja pedagog specjalny Aleksandra Skotarska w porozumieniu z Aspirantem Piotrem Siemickim, i z pomocą pedagoga szkolnego Izabeli Machoń- Brody zorganizowali wyjście dla uczniów naszej szkoły na Komendę Powiatową Policji w Wieruszowie. Uczniowie podczas wizyty uczestniczyli w wykładach na auli dotyczących specyfiki zawodu policjanta, brali…
| Czytaj więcej

KWIECIEŃ – MIESIĄCEM AUTYZMUKWIECIEŃ – MIESIĄCEM AUTYZMU
Corocznie, 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Święto zostało ustanowione w 2007 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Kataru, by zwrócić uwagę na dyskryminację i izolację ludzi dotkniętych autyzmem.  Głównym celem obchodów  jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym schorzeniem.…
| Czytaj więcej

PPRACA PEDAGOGA SPECJALNEGO Z UCZNIEM ZDOLNYMPPRACA PEDAGOGA SPECJALNEGO Z UCZNIEM ZDOLNYM
Praca pedagoga specjalnego nie opiera się wyłącznie na zajęciach rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. To także wspieranie nauczycieli, rodziców oraz uczniów z napotkanymi na drodze problemami o różnym podłożu, pomoc w rozwiązywaniu niepowodzeń szkolnych, różnego rodzaju podejmowane działania o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym i profilaktycznym. Oprócz…
| Czytaj więcej

„ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień„ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień
Rozmowy z młodzieżą o alkoholu czy narkotykach oraz przekonanie, że picie alkoholu czy palenie papierosów może negatywnie wpływać na zdrowie nie tylko ich, ale również na zdrowie ich dzieci, o których jeszcze nawet nie myślą z pewnością nie należą do tych najłatwiejszych tematów. Szanowni Rodzice oraz Drodzy Uczniowie, w związku z powyższym, chcielibyśmy poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do Programu…
| Czytaj więcej
Skip to content