poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień„ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień

Rozmowy z młodzieżą o alkoholu czy narkotykach oraz przekonanie, że picie alkoholu czy palenie papierosów może negatywnie wpływać na zdrowie nie tylko ich, ale również na zdrowie ich dzieci, o których jeszcze nawet nie myślą z pewnością nie należą do tych najłatwiejszych tematów.

Szanowni Rodzice oraz Drodzy Uczniowie, w związku z powyższym, chcielibyśmy poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do Programu Edukacyjnego przeznaczonego dla szkół ponadpodstawowych.

Projekt nosi tytuł „ARS, czyli jak dbać o miłość” i dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych a jego głównym celem jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych, które wiążą się z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież, wchodzącą w dorosłe życie.

Założeniem programu jest przede wszystkim skłonienie młodzieży do refleksji nad ważnymi dla nich wartościami.

Realizując go, chcemy również poszerzyć wiedzę uczniów na temat wynikających konsekwencji z  zażywania środków psychoaktywnych.

Realizacją Projektu zajmują się pedagog szkolny Izabela Machoń- Broda, oraz pedagog specjalny Aleksandra Skotarska.

W celu samodoskonalenia z  zakresu tej dziedziny przesyłamy materiał w formie e-broszury dla rodziców i nauczycieli.


Skip to content