poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Rok szkolny 2023/2024


Międzynarodowe sukcesy Oskara Wróbla – absolwenta „Staszica”Międzynarodowe sukcesy Oskara Wróbla – absolwenta „Staszica”
Oskar Wróbel w tym roku ukończył naukę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im.Stanisława Staszica w Wieruszowie na kierunku technik mechatronik, dziś chcemy razem z Nim cieszyć się osiągniętymi sukcesami. W zeszłym tygodniu odwiedził szkołę i opowiedział o swojej wielkiej duńskiej przygodzie. Oskar jest obecnie studentem University of…
| Czytaj więcej

DREMA 2023DREMA 2023
W dniu 13.09.2023r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie uczestniczyli w XVI Międzynarodowych Targach Maszyn, Urządzeń i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA. Wyjazd został zrealizowany dzięki uprzejmości i zaproszeniu firm LIVELLO oraz INFOTEC CNC. W przedsięwzięciu wzięło udział szesnaścioro wychowanków naszej placówki.…
| Czytaj więcej

Szkodliwości palenia tytoniu i papierosów elektrycznych – warsztaty profilaktyczneSzkodliwości palenia tytoniu i papierosów elektrycznych – warsztaty profilaktyczne
W dniu 19 września w ramach działań profilaktyczno-wychowawczych uczniowie klas I naszej szkoły uczestniczyli w zorganizowanych warsztatach profilaktycznych dotyczących szkodliwości palenia tytoniu. Zajęcia prowadziła Pani Anna Smolis z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie. Celem zajęć było budowanie świadomości wśród młodzieży dotyczącej konsekwencji płynących z palenia…
| Czytaj więcej

Dom Wnętrze Ogród – wycieczka budowlańców do MrówkiDom Wnętrze Ogród – wycieczka budowlańców do Mrówki
W dniu 12.09.2023r. uczniowie klas II i III Technikum budowlanego z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do nowo otwartego centrum handlowo-budowlanego MRÓWKA w Wieruszowie. Teren ten odwiedziliśmy w ubiegłym roku szkolnym podczas wycieczki na teren realizowanych robót budowlanych. Trwała wówczas adaptacja i rozbudowa tego obiektu.…
| Czytaj więcej

Narodowe Czytanie – „Nad Niemnem” Elizy OrzeszkowejNarodowe Czytanie – „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
8 września b.r., uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie uczestniczyli w kolejnej odsłonie Narodowego Czytania, akcja odbywała się na wieruszowskim rynku w parku przy pomniku św. Floriana. W wydarzeniu brali udział: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, władze naszego miasta, przedszkolaki, bibliotekarze. Fragmenty książki…
| Czytaj więcej

Uczniowie Staszica powitali nowy rok szkolnyUczniowie Staszica powitali nowy rok szkolny
4. września 2023 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie powitali nowy rok szkolny 2023/2024. W uroczystości oprócz młodzieży i grona pedagogicznego udział wzięli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Wieruszowskiego Pan Stefan Pietras, Komendant OHP Pan Mieczysław Borkowski oraz Przedstawiciel Cechu…
| Czytaj więcej

Wielki sukces absolwentki Hufca Pracy w WieruszowieWielki sukces absolwentki Hufca Pracy w Wieruszowie
Z wielką radością i dumą informujemy, że uczestniczka Hufca Pracy 5-20 w Wieruszowie, a jednocześnie tegoroczna absolwentka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie – Marta Dulska zajęła I miejsce w województwie łódzkim w konkursie o tytuł Absolwenta Roku OHP 2023 w kategorii „szkoła branżowa I-ego stopnia”. Nasza uczestniczka…
| Czytaj więcej

Informacja o maturach w StaszicuInformacja o maturach w Staszicu
W maju 2023 r. do matury przystąpiło 121 absolwentów  Zespołu Szkół  Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Egzamin maturalny zdało w całości  94,21%, a do egzaminu poprawkowego uprawnionych jest 18 zdających. Wynik ten jest  o 10% lepszy  niż wynik ogólnopolski. Jesteśmy dumni z naszych Absolwentów. Życzymy im wielu sukcesów…
| Czytaj więcej
Skip to content