poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Analiza zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe za rok szkolny 2015/2016Analiza zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe za rok szkolny 2015/2016

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie omówiono  wyniki sesji zimowej i letniej w kwestii zdawalności egzaminów na tzw. kwalifikacje zawodowe. Informację tą przekazujemy także do wiadomości uczniów i rodziców. W technikum, podobnie jak i w zasadniczej szkole zawodowej można zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – tzw. egzamin zawodowy. Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu, egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. I już w tym miejscu zmiany są widoczne – egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzaminów w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie. Podsumowaniu zdawalności egzaminów w naszej szkole – na kwalifikacje zawodowe w sesji maj- lipiec (rok szkolny 2015/2016) 100 % zdawalność osiągnęły kierunki:

  • Technik handlowiec  kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży (zdawalność w województwie – 90,44 %)
  • Technik budownictwa B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (zdawalność w województwie – 100%)
  • Technik elektryk E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (zdawalność w województwie- 82 %).
    E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (zdawalność w województwie – 67,43 %)
  • Technik informatyk E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (zdawalność w województwie 78,49 %)
  • Technik hotelarstwa T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji (zdawalność w województwie 90,66 %)

Cieszymy się, że w pozostałych kwalifikacjach również uzyskaliśmy wyniki powyżej zdawalności egzaminów w województwie łódzkim.

Ogólnie zdawalność w sesji maj–lipiec wyniosła:
dla techników: 85,7 % (zdawalność w województwie 75,13 %),
dla zasadniczej szkoły zawodowej 90,91% (zdawalność w województwie 75,13 %).

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
w roku szkolnym 2015/2016
sesja maj-lipiec

tabela-majlipiec

Sesja zimowa styczeń-luty 2015/2016:

100% zdawalnością może się pochwalić:

  • Technik handlowiec A.22 Prowadzenie działalności handlowej (zdawalność w województwie 77,3 %)
  • Technik hotelarz T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (zdawalność w województwie 93,3 %)

Wyniki pozostałych egzaminów można prześledzić w przedstawionej poniżej tabeli. Cieszymy się, że wszystkie egzaminy uczniowie zdali powyżej średniej wojewódzkiej. W ostatecznym podsumowaniu zdawalność w sesji styczeń–luty to 88,3 % (średnia wojewódzka – 68,60 %).

Przed nami kolejny rok rzetelnej pracy przygotowującej uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
w roku szkolnym 2015/2016
sesja styczeń-luty

tabela-styczenluty


Skip to content