poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„Aktywni górą!” w Wieruszowie„Aktywni górą!” w Wieruszowie

W Hufcu Pracy 5-20 w Wieruszowie kontynuujemy realizację zajęć w ramach projektu „Aktywni górą!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniach 18 i 19 maja odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Aktywni górą!”. Tematyka zajęć to „Trening komunikacji interpersonalnej”. Szkolenie miało na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji międzyludzkiej, zwłaszcza w aspekcie poruszania się na rynku pracy oraz dostosowania własnych komunikatów do różnych odbiorców, a także umocnienie własnej wartości i wzrost pewności siebie.

Zajęcia, które odbywały się w formie warsztatów umożliwiły uczestnikom pracę nad praktycznym kształceniem umiejętności poprzez wykorzystanie zdobytej wiedzy. Główną metodą szkoleniową były zadania, gry i ćwiczenia w grupach oraz symulacje konkretnych sytuacji. Taka forma zapewniła maksymalne zaangażowanie i dała bardzo zadowalające efekty.  Uczestnicy mogli w prosty sposób przyswajać konkretną wiedzę doskonale się przy tym bawiąc co było dla nich bardzo efektywną i atrakcyjną formą zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Głównym celem udziału w projekcie  jest udzielenie wsparcia dla  młodych osób w wieku 15-20 lat prowadzącego do nabycia kwalifikacji lub kompetencji ważnych na rynku pracy, co ma poszerzyć ich możliwości i ułatwić uzyskanie wymarzonego zatrudnienia.

Hufiec Pracy 5-20 w Wieruszowie


Skip to content