poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

8 grudnia – Szkolny Konkurs Recytatorski8 grudnia – Szkolny Konkurs Recytatorski

Zapraszamy na konkurs recytatorski, w którym mogą brać udział wszyscy chcący rozwijać swoje umiejętności recytatorskie i aktorskie.

Do konkursu można przygotować utwór poetycki lub tekst prozą (mogą być fragmenty).

Przesłuchania uczestników konkursu odbędą się 8 grudnia.

Jury będzie oceniało występy według następujących kryteriów:

  • dobór repertuaru (powinien być dostosowany do możliwości interpretacyjnych uczestnika);
  • znajomość tekstu;
  • interpretacja utworu (odpowiednie tempo, intonacja oraz dykcja, czyli poprawne wymawianie wyrazów );
  • kultura słowa;
  • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny);
  • czas recytacji tekstu nie powinien przekroczyć 5 minut.

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje nauczyciel Norbert Junke. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 listopada.


Skip to content