poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

28 kwietnia – Dzień Języków Obcych28 kwietnia – Dzień Języków Obcych

W dniu 28 kwietnia zorganizowaliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. W tym roku odbył się on w formie prezentacji fragmentów dzieł literatury anglojęzycznej i niemieckojęzycznej. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali znane i mniej znane przykłady prozy i poezji w oryginale oraz niektóre tłumaczenia tekstów poetyckich w języku polskim. Przedstawiono również istotne fakty i ciekawostki z życia wielkich pisarzy i poetów.

Chcieliśmy, aby przedsięwzięcie to zachęciło młodych ludzi do sięgania po utwory literatury obcej nie tylko w języku ojczystym. Czytanie literatury w oryginale jest dobrym sposobem uczenia się języków. Język obcy staje się nam bliższy, bo jest autentyczny. Ponadto mamy okazję odkryć realia kulturowo – językowe, co jest bezcenne. Poza tym wierzymy, że czytanie książki dobrze służy rozwojowi naszej osobowości, tym samym stajemy się lepszym towarzystwem dla drugiego człowieka – „Ach, wie gut ist es doch, unter lesenden Menschen zu sein / Ah, how good it is to be among people who are reading” – powiedział wielki poeta Rainer Maria Rilke. Ta myśl towarzyszyła naszemu literackiemu spotkaniu.

Utwory prezentowali uczniowie: Sebastian Łuszkiewicz, Karolina Okoń, Damian Nowak, Natalia Jaśniak, Małgorzata Cichosz – klasa III Tekb, Natalia Piwowar, Patrycja Kik, Kusiak Mateusz – II Ti, Patryk Wróbel – III Ti, Klaudia Kopis, Patrycja Melkowska, Patrycja Okoń, Ernest Zgoda, Wiktoria Małys – I Tel.

Wykonawcom i wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia dziękują organizatorzy – nauczyciele: Julita Bossa–Piluch, Joanna Wójcik-Kowalczyk, Katarzyna Joniak, Agata Damasiewicz i Izabela Moska.


Skip to content