poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” – Zapraszamy! Filmujemy!„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” – Zapraszamy! Filmujemy!

Uczniowie klasy III Technikum Mechanicznego Szymon Borek i Jakub Trafarski spotkali się z uczniami kilku klas. Spotkania miały na celu zachęcenie koleżanek i kolegów do udziału w przygotowaniach do nakręcenia filmów z zakresu tematyki agresji psychicznej.
Powstają też nowe pomysły filmów o tematyce głodu i niedożywienia.
Zawiązała się grupa uczniów chętnych do współpracy.

Pierwsze spotkanie grupy: wtorek, 27 września, „duża przerwa” – godzina 10.35 -w pokoju pedagoga szkolnego.

Wszystko to w związku z przystąpieniem naszej szkoły  do Międzynarodowej Kampanii:
„ 19 dni przeciwko przemocy i
krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.
Kampania co roku prowadzona jest na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata.
W Polsce działania kampanii koordynuje Fundacja po DRUGIE zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i prowadzenie działań.
W tym roku kampania odbywać się będzie pod hasłem walki z głodem i niedożywieniem.
JAK WŁĄCZYĆ SIĘ W DZIAŁANIA?
Kampania tworzona jest w środowiskach lokalnych – w szkołach, poradniach, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych itp. Zadaniem każdej placówki jest zaangażowanie dzieci, młodzieży, rodziców, specjalistów w przygotowanie kampanii.
Proponowane formy aktywności: warsztaty, pokazy filmów, debaty, szkolenia, konferencje,  spektakle, realizacja filmów i teledysków, wystawy.

Działania powinny koncentrować się wokół przewodniego tematu kampanii 2016 r. i powinny być zrealizowane w ciągu 19 pierwszych dni listopada. Po przeprowadzeniu akcji uczestnicy  prześlą raporty oraz zdjęcia, filmy itp., które zostały  wykonane i wykorzystane w kampanii.

Polub stronę kampanii na FB: https://www.facebook.com/19dni


Skip to content