poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

16 listopada – Wszyscy na Wybory16 listopada – Wszyscy na Wybory

16 listopada odbędą się w Polsce Wybory samorządowe – wybory członków organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego: rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz (od 2002 roku) jednoosobowych organów wykonawczych gmin – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Wybory te odbywają się co 4 lata.

Popieramy akcję „Wszyscy na Wybory” prowadzoną przez lokalną gazetę Łącznik (Tugazeta), propagującą aktywne uczestnictwo w wyborach wszystkich pełnoletnich mieszkańców powiatu. W miesiącu październiku odbędą się spotkania uczniów z członkami Komisji Wyborczych, którzy dokładnie poinstruują o procedurach wyborczych. Pragniemy, aby jak największe grono naszych uczniów (w domyśle 100%) uczestniczyło w życiu społecznym kraju.


Skip to content