poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Zapraszamy do udziału w XXIII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół ZawodowychZapraszamy do udziału w XXIII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych

Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi  zaprasza uczniów  i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie – do udziału w XXIII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych, Edycja 2018/2019.

„ Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: techników i branżowych szkół I stopnia z terenu województwa łódzkiego. Projekt skierowany jest do młodzieży, której pasje artystyczne związane są z fotografią, literaturą i sztukami plastycznymi.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli i młodzież do dołączenia się do grona społeczności,  dla której twórcze odkrywanie prawd i wyrażanie pokładów emocji za pomocą artystycznej ekspresji jest równie istotne, jak edukacja zawodowa. Projekt organizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi we współpracy  z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.
Przebieg Przeglądu Twórczości Artystycznej ma charakter dwuetapowy.
Eliminacje konkursowe na poziomie pierwszego etapu przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły uczestniczącej w Przeglądzie do 18 stycznia 2019 roku.
Każda szkoła może zgłosić do etapu wojewódzkiego do pięciu prac w ramach poszczególnych kategorii.
Eliminacje konkursowe etapu wojewódzkiego zostaną przeprowadzone przez Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. Prace należy dostarczyć do organizatora do 8 lutego 2019 roku.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
– twórczość fotograficzna – temat: „Architektura w detalach”,
– twórczość literacka – tematyka dowolna,
– twórczość plastyczna – technika i tematyka dowolne.

Jeśli malujesz, rysujesz, fotografujesz, piszesz wiersze lub krótkie formy prozatorskie
– weź udział w Przeglądzie,
– stań do rywalizacji z młodzieżą z innych szkół zawodowych z terenu województwa łódzkiego.
Nie wahaj się. Atrakcyjne nagrody czekają!

Najbardziej wartościowe projekty zostaną nagrodzone. Wyniki twórczych działań młodzieży będą opublikowane w biuletynie okolicznościowym, jak również zostaną zaprezentowane na uroczystej gali podsumowującej Przegląd i wystawach pokonkursowych.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli i młodzież do dołączenia się do grona społeczności, dla której twórcze odkrywanie prawd i wyrażanie pokładów emocji za pomocą artystycznej ekspresji jest równie istotne, jak edukacja zawodowa.”
O czasie i miejscu ogłoszenia wyników nauczyciele-opiekunowie zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacje te zostaną podane również na stronie internetowej organizatora:
www.przeglad.zsp9.pl
Szczegóły w dołączonym regulaminie i na stronie:
www.przeglad.zsp9.pl

ETAP SZKOLNY KONKURSU:
– PRACE PLASTYCZNE, FOTOGRAFICZNE I LITERACKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ  DO DNIA 18 STYCZNIA 2019 – W POKOJU PEDAGOGA SZKOLNEGO.
Komisja powołana przez dyrektora szkoły wybierze najlepsze prace ( do pięciu prac w każdej kategorii) i wyśle je do organizatora konkursu.
Do każdej  pracy powinna być  dołączona dokumentacja:

Regulamin XXIII Przeglądu

Zał. nr 1 – karta zgłoszenia

Zał. nr 2 – oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Przeglądu

Zał. nr 3 – oświadczenie pełnoletniego uczestnika Przeglądu

Zał. nr 4 – oświadczenie nauczyciela-opiekuna uczestnika Przeglądu

Serdecznie zapraszamy do udziału:
wicedyrektor ds. wychowawczych Małgorzata Karkoszka i pedagog szkolny Danuta Urbaś.


Skip to content