poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Zapraszamy do udziału w konkursie: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”Zapraszamy do udziału w konkursie: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”

Zapraszamy uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w konkursie: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”.

Każdy z nas chce żyć wygodnie i bezpiecznie. Zdarza się jednak, że zakupiony toster podczas opiekania grzanek staje w płomieniach, tarcza zamontowana w maszynie do obróbki drewna zostaje oderwana podczas używania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, a z pozoru dobrze zamontowany zbiornik z gazem jest przyczyną wybuchu. Czy tego oczekiwaliśmy nabywając lub instalując określony produkt?

Zgodnie z definicją ustawową, produkt bezpieczny rozumiany jest jako „produkt, który w zwykłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza  znikome  zagrożenie,  dające  się  pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego”.

Odpowiedzialność za wytworzenie produktu bezpiecznego spoczywa na producencie, który ma zapewnić zgodność z wymaganiami. Nabywca z kolei chce mieć pewność, że producent zrealizował te wymagania. Organy państwa w trosce o obywateli określają wymagania prawne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produktów, m. in. przez podanie krytycznych poziomów zagrożenia lub dopuszczalnych poziomów czynników szkodliwych. Pozostaje pytanie jakie rozwiązania techniczne zastosować, aby osiągnąć wymagany prawnie poziom bezpieczeństwa. Najpewniejszym sposobem zapewnienia pożądanego poziomu bezpieczeństwa jest właśnie stosowanie odpowiednich norm technicznych, a deklarowanie zgodności produktu z normami staje się bardzo skutecznym narzędziem marketingowym. Nabywca wie, że produkt zgodny z normą będzie dla niego przyjazny. Od deskorolki, którą kupi, nie odpadną kółka w trakcie ostrego zjazdu, a nowy termos nie poparzy wrzątkiem.

Cele Konkursu:
upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm:
dla producenta – w celu uzyskania pożądanego bezpieczeństwa wyrobów,
dla konsumenta – w celu upewnienia się, że nabywany produkt spełnia jego oczekiwania co do bezpieczeństwa;
zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.
Konkurs jest przeprowadzany od 4 października 2016 roku do 22 stycznia 2017 roku. Aby wziąć w nim udział, należy zapisać się przez formularz zgłoszeniowy (poniżej) najpóźniej do 8 stycznia 2017 r. Przed przystąpieniem do konkursu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z  Regulaminem Konkursu i wypełnić zawarte w Regulaminie oświadczenie uczestnika konkursu w sprawie przekazania praw autorskich.
Pozostałe informacje na:  http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy/-/asset_publisher/MD7htDmDUSyy/content/v-ogolnopolski-konkurs-%E2%80%9Enormalizacja-i-j-1
A tu dla porównania: relacja z ubiegłorocznej edycji
http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy/-/asset_publisher/MD7htDmDUSyy/content/iv-konkurs-%E2%80%9Enormalizacja-i-ja-rozstrzygniety


Skip to content