poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Zapraszamy do udziału w konkursie fryzjerskimZapraszamy do udziału w konkursie fryzjerskim

REGULAMIN V MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FRYZJERSKIEGO
„O GRZEBIEŃ MISTRZA ANTOINE’A”

Organizatorzy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu.

Miejsce konkursu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu, ul. Zamkowa 15
98-200 Sieradz.

Termin konkursu: Konkurs odbędzie się 28 listopada  2019 roku o godzinie 10:00.

Rejestracja uczestników do godziny 9:30.
Rozpoczęcie konkursu godzina 10:00.
Zgłoszenia uczestników prosimy nadsyłać pocztą na adres szkoły, pocztą elektroniczną na adres: anika7@vp.pl lub magdalenamaciej@o2.pl do dnia 12 listopada 2019 roku.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: p. Monika Plewińska 791495540 , p. Magdalena Maciejewska-Suda 505977188.

Temat konkursu:KWIATY WE WŁOSACH”.

Cele konkursu:
– Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania do zawodu,
– Wykazanie się umiejętnościami praktycznymi w warunkach zbliżonych do warunków pracy zawodowej,
– Motywowanie uczniów do podejmowania twórczych działań,
– Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu.
Uczestnicy konkursu :
W konkursie mogą wziąć udział:
uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, uczniowie Technikum Fryzjerskiego, uczniowie z zakładów pracy i CECH w wieku od 16 do 19 lat.

!!! Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 4 uczestników. *

Zasady konkursu:

 • Czas przewidziany na wykonanie zadania to 90 minut.
 • Uczestnik konkursu pracuje własnymi narzędziami, aparatami, przyborami i preparatami fryzjerskimi. Uczestnicy mogą wykorzystywać wszystkie możliwe narzędzia i produkty do stylizacji włosów.
 • fryzury konkursowe powinny być upięciami artystycznymi odwzorowane tematem konkursu: „KWIATY WE WŁOSACH”.
 • fryzury mogą zawierać elementy ozdobne i dopinki z włosów sztucznych (nie przekraczające 30% objętości fryzury. Treski muszą być harmonijnie wkomponowane we włosy. Pełne peruki są zabronione. Treski nie mogą być udekorowane i wcześniej, specjalnie przygotowane. Żadne pojedyncze treski, pasemka przypięte prowizorycznie na włosach modelki, przed startem w konkursie nie będą akceptowane).
 • modelka powinna mieć makijaż artystyczny – dopuszczalne elementy body-paintingu, które należy wykonać własnoręcznie przed rozpoczęciem konkursu. Ubiór, makijaż i koloryzacja włosów powinna być przygotowana wcześniej i dopasowana do tematu konkursu.
 • Uczestnicy mogą wykorzystywać wszystkie możliwe narzędzia i produkty do stylizacji włosów.
  Kryteria oceniania:
  Ocenie podlegają:
 • Wykonanie fryzury: pomysł, efekt, staranność.
 • Dobór fryzury do tematu konkursu
 • Stylizacja modelki – makijaż i ubiór
 • Estetyka pracy
 • Zastosowane techniki
 • Ogólne wrażenie artystyczne.
  Sędziowie:
 • Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu
 • Przedstawiciel Cechu Rzemiosł w Sieradzu
 • Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
 • Opiekunowie uczniów ze zgłoszonych szkół wyłonieni drogą losowania
  Zwycięzcy i nagrody:
  Laureatami konkursu będą trzy osoby, które uzyskają kolejno największą liczbę punktów od sędziów.
  Nagrodami za I, II i III miejsce będą puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
  Kolejnych dwóch uczestników otrzyma wyróżnienia.

* Ilość miejsc w konkursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszenia (pdf)