poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 783 10 71

ZSP Wieruszów

Wywiadówki końcoworoczne!Wywiadówki końcoworoczne!

W dniu 17.05.2018r. o godz.1600 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami w następujących salach:

 

Klasa Wychowawca Sala
1Tl

Technik logistyk

Renata Piaskowska-Łyjak 24
1Tekh

Technik ekonomista – handlowiec

Agnieszka Bartela 18
1Ttb

Technik mechatronik – budownictwa

Beata Królikowska 2
1d Ewelina Heidt 10
1r Robert Gruszka

wz S. Stojecki

11
1s Norbert Junke 16
2Tib

Technik informatyk-budownictwa

Agnieszka Mazurowska 4
2Thl

Technik logistyk –  handlowiec

Wiesława Ochota 14
2Tl

Technik logistyk

Izabela Moska 25
2Tekho

Technik ekonomista – hotelarstwa

Krzysztof Gałęza 12
2d Katarzyna Klimas 21
2r Urszula Tęcza 17
2s Maciej Heidt

 

 

26
3Tlek

Technik ekonomista – logistyk

Arleta Jach 22
3Ttb

Technik mechatronik – budownictwa

 

Iwona Kuliga-Kmiecik 1
3d Andrzelina Petalas 15
3s Sławomir Stojecki 11