poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Wielkanocny, charytatywny konkurs palmowy-wspomóżmy „Psią Ostoję”Wielkanocny, charytatywny konkurs palmowy-wspomóżmy „Psią Ostoję”

„Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Wszystkim wykonanym przez Was pracom chcemy nadać wyjątkowego, ważnego znaczenia. Połączyć sztukę, kreatywność i rękodzieło z pożytecznym i ważnym aspektem, jakim jest pomoc słabszym, dlatego pragniemy zorganizować akcję „Pies Wielkanocny”. Wasze prace, podczas kwietniowego jarmarku, chcemy wymienić na karmę, smycz, zabawkę dla psa lub na wszystko inne co pomoże Nam wesprzeć bezdomne czworonogi. Wszystkie zebrane dobra zostaną przekazane na schronisko „Psia Ostoja” w Pieczyskach.
Pozdrawiamy-  Wieruszowski Dom Kultury”.
Regulamin konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną!

  1. Organizatorem konkursu jest Wieruszowski Dom Kultury (ul. Rynek 8/9, 98-400 Wieruszów).
  2. Konkurs ma charakter lokalny i ogranicza się do uczestników z Powiatu Wieruszowskiego.
  3. Cele konkursu:

– pobudzanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.

– kultywowanie tradycji świątecznych,

– rozwijanie zdolności manualnych,

– inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,

– wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji.

– kultywowanie tradycji świątecznych

  1. Przedmiotem konkursu jest tradycyjna palma wielkanocna , wykonana dowolnymi technikami, posiadająca jak najmniej elementów gotowych. Wielkość dowolna.
  2. Kategorie konkursowe:

Konkurs przewiduje podział na kategorie wiekowe:

– dzieci w wieku przedszkolnym (dopuszczalna pomoc rodziców),

– dzieci z klas I-III

– dzieci z klas IV-VI

– pozostali uczniowie szkół podstawowych/gimnazjalnych i średnich,

Decyzją organizatora kategorie mogą zostać połączone ze względu na małą ilość zgłoszeń.
Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do konkursu. Każda praca musi zawierać dane autora wg wypełnionej karty zgłoszeniowej przymocowanej do pracy. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składać w pokoju nr 14 w Wieruszowskim Domu Kultury do dnia 29 marca 2019.
Organizator powołuje Komisję Konkursową, która ocenia prace konkursowe. Ocenie będzie podlegać zgodność z wytycznymi regulaminu, estetyka wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność pomysłu i użytych materiałów oraz stopień trudności wybranej techniki plastycznej. Komisja konkursowa przyzna nagrody dla laureatów w każdej kategorii wiekowej. Komisja ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień, ma także prawo nie przyznać miejsc i wyróżnień w danej kategorii. Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Jarmarku Wielkanocnego w Wieruszowskim Domu Kultury w dniu 6 kwietnia 2019 roku o godzinie 12.30.
UWAGA! Jeśli uczestnik konkursu wyrazi zgodę to palma wielkanocna zostanie przekazana  na cele charytatywne. Podczas jarmarku zostanie zorganizowana „ Akcja: PIES WIELKANOCNY” i palmy będzie można wymienić na karmę, smycz lub psią zabawkę. Zebrane przedmioty zostaną przekazane do schroniska „ Psia Ostoja”. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej i jej prezentacji na stronie WDK. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych Organizatora. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
w załączniku – karta zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy (pdf)


Skip to content