poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Uwaga! Uczniowie klas technikum ekonomicznego! Konkurs!Uwaga! Uczniowie klas technikum ekonomicznego! Konkurs!

Rusza XVII edycja Konkursu na pracę pisemną – zapraszamy do udziału wszystkie szkoły w Polsce!
Założenia konkursowe:
Bankowość centralna w Polsce ma już 190 lat, w 1828 roku powstał Bank Polski. Natomiast prawie sto lat temu zdecydowano, że polską walutą będzie nie „lech”, nie „pol”, ale „złoty”. Przekonani o doniosłej wadze tych wydarzeń, chcielibyśmy skierować uwagę najlepszych „szkolnych piór” i entuzjastów ekonomii na tematy związane z rolą banku centralnego. Przed uczestnikami konkursu stanie tym razem wyzwanie, jak ciekawie i przekonywująco opisać spektrum działania NBP i jego wpływ na finansową rzeczywistość każdego z nas.
Uczestnicy konkursu:
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych. Adresatami pierwszej grupy są uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów (lub oddziałów gimnazjalnych). Natomiast drugą grupę uczestników stanowią uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).
Tematy prac konkursowych:
Dla szkół podstawowych i gimnazjów:
W 1919 r. Sejm RP wprowadził ustawą polską jednostkę monetarną – złotego. Jaką wartość, po niemal 100 latach od ustanowienia, ma dla Ciebie polska waluta?
Dla szkół ponadgimnazjalnych:
190 lat polskiej bankowości centralnej. Jak działalność NBP może przekładać się na twoje finanse osobiste?
Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne takie jak np. zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię. Pozostałe szczegóły dotyczące zasad konkursowych znajdują się w regulaminie.
Nagrody:
W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia specjalne.
I miejsce – 4000 zł, II miejsce – 3500 zł, III miejsce – 3000 zł, wyróżnienie – 1500 zł.
Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów.
Termin nadsyłania prac:
Prace konkursowe (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) należy nadsyłać do 16 października 2018 r. (do końca dnia) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.
Dokładne informacje i załączniki:

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2018/praca-pisemna/index.html


Skip to content