poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Uwaga! Dokładny plan na 6 grudnia!Uwaga! Dokładny plan na 6 grudnia!

6 grudnia (wtorek) zabawimy się w naszej szkole w Mikołajki a także w dzień promocji zdrowia poprzez  sport i właściwe odżywianie.
Spróbujmy wszyscy zabawić się w tym dniu właśnie w „Mannequin Challenge”.
Nasze nieruchome nagranie odbyło by się w następującej kolejności :
– zaczynamy od gabinetu dyrektora szkoły, następnie przemieszczamy się po salach lekcyjnych znajdujących się  na parterze szkoły i przechodzimy na salę gimnastyczną, gdzie trwać będą zabawy, konkursy sportowe i degustacja zdrowej żywności.


wtorek I godzina lekcyjna:
o godzinie 8.10 wymienione poniżej klasy ( po sprawdzeniu obecności), schodzą do sali gimnastycznej, pod opieką nauczycieli, którzy mają z nimi zajęcia:
– klasa I D , klasa IV Thho, klasa IV Tekb, klasa IV Ti,  klasa IV Ttem,  klasa I TiB,  klasa I Tekho,  klasa I Tlh,  klasa I Tl.
nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali program: konkursy, gry, zabawy sprawnościowe, degustacja zdrowej żywności.

o godzinie 8.50  (druga godzina lekcyjna) na korytarz na parterze szkoły schodzą klasy:
klasa III D  z p. Agnieszką Mazurowską,
klasa III R z p. I.Kuliga-Kmiecik schodzi na korytarz na parterze szkoły parter,
klasa III S z p. D.Przybylską schodzi na parter.
klasa III W z p. I.Kuliga-Kmiecik schodzi na korytarz na parterze szkoły,
klasa II Ttb z p. J.Bossa-Piluch schodzi na korytarz na parterze szkoły,
klasa III Thhoz p. Miraldą Wypych-Kozłowską – schodzi  na parter szkoły,
klasa III Tteekm – z p. D.Wolniak  i W.Ochotą  schodzi na parter szkoły
nauczyciele pozostają na korytarzu z uczniami, wszyscy mają w ręku owoce ( jedzą je).
Owoce będą stały w kartonach na parterze. Na podane hasło ”kręcimy” wszyscy zastygają w bezruchu.
W bibliotece na „zdrowym śniadaniu z Mikołajem” spotykają się nauczyciele: M.Karkoszka, A.Kijak, P.Szkudlarek, W.Ochota, U.Tęcza, K.Joniak, K.Zaleśna, A.Petalas, ks.P. Niezgódka jako Mikołaj, J.Kołodziej, B.Howis, A.Jach, A.Mazurowska.
Wszyscy z elementami mikołajkowymi( czapeczka lub coś innego).
Nauczyciele: D.Wolniak, J.Bossa-Piluch, Miralda Wypych-Kozłowska, I.Kuliga -Kmiecik , D.Przybylska pozostają z klasami na korytarzu ( jeśli znajdzie się jeszcze miejsce w bibliotece, to tam ulokujemy którąś z tych klas- dogramy to na miejscu).
Wielka prośba do nauczycieli, którzy nie mają w tym czasie lekcji, aby dołączyli do grona w bibliotece.
klasa III Technikum Informatycznego z p. J.Wójcik-Kowalczyk w sali nr 1
klasa III Technikum Mechatroniczno- Budowlane z p. R.Łyjak –Piaskowską w sali nr 2.
klasa II Technikum Logistyczno- Ekonomiczne w sali nr 4 z p. N.Junke
klasa II Ti  z p. M. Joniakiem  w klasie nr.3 (komp)


godzina 10.00 (trzecia godzina lekcyjna):
Na salę gimnastyczną udają się wszystkie klasy II i III( pod opieką nauczycieli)
natomiast klasy:
sala nr 4 – klasa I Technikum Ekonomiczne z p. Małgorzatą Karkoszką,
sala nr 2 – klasa I Technikum Logistyczne z ks. Przemysławem Niezgódką,
kawiarenka szkolna – klasa I Technikum Handlowe z p. Wiesławą Ochotą.